Pressmeddelande -

Senaste rönen om hjärnstamsimplantat presenteras i Uppsala

Pressinbjudan

Medfödd eller förvärvad dövhet kan numera åtgärdas med olika hörselimplantat. Den 29 juni arrangerar Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet en internationell konferens om hjärnstamsimplantat där de senaste forskningsrönen och kliniska tillämpningarna presenteras. Bland annat medverkar pionjärerna William Hitselberger och David Brackmann från USA, som satte in det första hjärnstamsimplantatet 1979, och Vittorio Colletti från Italien som har utvecklat den teknik som används på barn som saknar hörselnerv.

 – Att återskapa hörseln har ett stort psykologiskt, socialt och ekonomiskt värde för patienterna. Hjärnstamsimplantat är ett alternativ till cochleaimplantat om hörselsnäckan är gravt missbildad eller patienten saknar fungerande hörselnerv. Enligt färska studier i USA och Italien gäller detta även barn, säger Helge Rask Andersen, professor i otokirurgi verksam vid Akademiska sjukhuset och ansvarig för den internationella konferensen.

 Akademiska sjukhuset har länge varit ett av de ledande sjukhusen i Europa på att utveckla metoden och är i dag ensamt i Norden om att sätta in hjärnstamsimplantat på barn. Hittills har 21 patienter fått sådana implantat inopererade i Uppsala. Helge Rask Andersen räknar med att fler barn och vuxna kommer att bli aktuella allt eftersom tekniken blir mer känd.

Med hjärnstamsimplantat (auditory brain stem implant/ABI) omformas ljud till elektriska signaler som stimulerar hörselkärnan direkt i hjärnstammen. Patienterna kan uppfatta omgivningsljud samtidigt som läppavläsningen förbättras. Vissa patienter kan återigen uppfatta tal och tala i telefon.

 

Tid & Plats för konferensen om hjärnstamsimplantat:

Tisdagen den 29 juni 08.00-17.30

Universitetsaulan, Uppsala universitet

Media välkomnas!

 

Mer information: 

http://www-conference.slu.se/abi2010/Kontaktpersoner:

Helge Rask Andersen, professor och överläkare,  070-611 02 67, 018-611 94 45

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21

 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • hjärnstamsimplantat
  • cochleaimplantat
  • döva
  • hörselhjälpmedel
  • dövhet

Regioner

  • Dalarna

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll