Pressmeddelande -

Stor bredd i forskningsbokslut från Akademiska

Kan Kängurumetoden stärka föräldrarollen och enkla tester avslöja demens? I Akademiska sjukhusets forskningsbokslut för 2009 sätts särskilt fokus på banbrytande vårdvetenskaplig forskning. Det är ett växande forskningsfält som ofta spänner över flera områden, exempelvis prevention, omvårdnad, rehabilitering, välbefinnande och hälsa. Totalt satsades 317 miljoner kronor på klinisk forskning 2009. Över 300 projekt redovisas i bokslutet. 

– Det är viktigt att satsa mycket resurser på klinisk forskning. Det är den forskningen som utvecklar och förbättrar behandlingsmetoder och som kan ge människor ett bättre liv. Vi har ambitionen att fortstätta bedriva världsledande forskning inom många områden tillsammans med Uppsala universitet och i ökande grad i samarbete med sjukhus i regionen, säger sjukhusdirektör Marie Beckman Suurküla.

Information om forskning och medarbetare på samtliga sju divisioner finns liksom tidigare samlad på en cd-romskiva. Antalet projekt har ökat från cirka 300 2008 till 327. Av bokslutet framgår också att 42 procent av sjukhusets läkare disputerat och att andelen disputerade sjuksköterskor ökat från 14 till 18. Nytt för i år är att även verksamhetschefernas akademiska nivå redovisas. 32 av 45 verksamhetschefer har disputerat.

Liksom tidigare år står externa medel för merparten av finansieringen; 161 miljoner kronor. ALF-medel står för 122 miljoner kronor medan 34 miljoner kronor är industrisponsrade projekt. ALF-medel är landstingsfinansierade projektmedel som kan sökas av disputerade läkare. ALF står för "Avtalet mellan Landstinget och Staten om samarbete om Läkarutbildning och Forskning".

Forskningsbokslutet kan beställas via kommunikationsavdelningen på Akademiska sjukhuset: 018-611 30 11.

Mer information:
Sune Larsson, forsknings- och utvecklingsdirektör, 018-611 44 70, 0705-342580
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • akademiska sjukhuset
  • forskningsbokslut
  • klinisk forskning
  • forskning

Regioner

  • Dalarna

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11