Pressmeddelande -

Värmebehandling av nerver - ny metod mot högt blodtryck

Värmebehandling av nerver i njurarna, så kallad renal denervering, introduceras på Akademiska för behandling av högt blodtryck. Målgruppen är patienter som inte blir hjälpta av traditionell behandling med blodtryckssänkande läkemedel.

– Vi har börjat med behandlingen sedan en vecka och planerar att ta emot patienter både från primärvården i Uppsala län och patienter från andra landsting. En grupp som kan bli hjälpta av den nya metoden är bland annat patienter med typ 2-diabetes och svårbehandlat högt blodtryck. Även patienter med njursvikt och vissa hjärtkärlsjukdomar som kärlkramp och stroke kan komma i fråga, säger Anders Hägg, överläkare på medicinkliniken.

Den nya behandlingsmetoden innebär att en kateter försedd med elektroder förs upp via ljumsken till njurarnas blodkärl med vägledning av röntgen. Väl på plats värmebehandlas så nerverna med radiofrekvensenergi. Detta påverkar nervernas aktivitet och kan sänka blodtrycksnivån.

Behandlingen tar ungefär en timme. Patienten är vaken under själva ingreppet och kan åka hem redan dagen efter. För att komma i fråga för behandlingen ska patienter med typ 2-diabetes ha ett övertryck på 150, övriga på 160. Vidare ska patienten tidigare ha behandlats med tre eller flera läkemedel utan fullgod effekt.

Enligt tidigare studier kan behandlingen sänka blodtrycket för nära nio av tio patienter, men ännu saknas långtidsuppföljning längre än tre år.

Mer information:
Anders Hägg, överläkare på medicinkliniken, 018-611 4956
Anna Stenborg, specialist på medicinkliniken, 018-611 28 21
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • renal denervering
  • ablation
  • värmebehandling

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11