Pressmeddelande -

Viss ökning av vårdrelaterade infektioner på Akademiska

Jämfört med hösten 2010 har Akademiska sjukhuset under våren haft något fler vårdrelaterade infektioner bland inneliggande patienter, 12 jämfört med 11 procent. Genomsnittet för landets regionsjukhus var 11,6 procent. Det framgår av en nationell mätning från SKL.

– Vi hade ungefär samma resultat för ett år sedan och vet av erfarenhet att infektioner är vanligare på våren än hösten. En förklaring är att vinterkräksjuka är vanligare då. Vi ska också komma ihåg att det finns en viss osäkerhet i mätningarna eftersom de görs en viss dag. Det gör att resultaten kan pendla lite upp och ner, säger chefsläkare Göran Modin.

Sedan våren 2008 mäter landstingen vårdrelaterade infektioner med stöd av SKL. Av den senaste mätningen, som genomfördes 28 mars- 10 april, framgår att infektioner är vanligast inom infektion, följt av urologi och kirurgi. Risken är lägst inom förlossning och psykiatri.

Totalt ingick 961 patienter vid Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping i mätningen, majoriteten var inneliggande på olika specialistavdelningar. I landstinget som helhet var förekomsten av infektioner 12 procent jämfört med riksgenomsnittet 9,2 procent.

– Självfallet är vi inte helt nöjda med resultaten. Målet med vårt patientsäkerhetsarbete är att ingen patient ska behöva smittas i vården, både för att minska patienternas lidande och för att vi ska kunna korta ned vårdtiderna. Mätningar av detta slag är en viktig blåslampa på alla oss som arbetar i vården. Det är viktigt att vi uppmärksammas om vikten av att följa de basala vårdrutinerna. Ännu är vi inte i mål när det gäller att sprita händerna före och efter patientkontakt och vi behöver arbeta hårdare med att minska förekomsten av postoperativa infektioner generellt, säger Göran Modin.

Rökstopp inför operationer ser han som en viktig pågående satsning eftersom det finns en tydlig koppling mellan rökning och sårläkning.

– Vi är igång inom oprtopedin på Akademiska, där vi sedan ett och ett halvt år erbjuder patienterna hjälp att sluta röka. Ambitionen är att vi ska sprida detta arbetssätt till samtliga opererande verksamheter, fortsätter Göran Modin.

Enligt Göran Modin finns det goda bevis för att smittspridningen minskar om vårdpersonalen alltid följer hygienrutinerna; kortärmade arbetskläder, uppsatt hår/inga smycken på händerna, att man desinficerar händerna före/efter patientkontakt och använder plastförkläden/handskar i kontakt med smittade patienter.

Mer information:

Göran Modin, chefsläkare, 070-611 51 01
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • vårdrelaterade infektioner
  • vri
  • akademiska sjukhuset
  • handsprit
  • basala hygienrutiner

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll