Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt samarbete för framtagande av framtidens produkter

Number One Forest Industry Network har inlett ett samarbete med SCA Ortviken kring att ta fram och marknadsföra morgondagens produkter tillverkade av gröna kemikalier baserade på skogsråvara.

Utifrån ett förutsättningslöst perspektiv och ett öppet innovationstänk har Number One Forest Industry Network (Number One) och SCA Ortviken börjat samarbeta kring att utveckla nya affärsmodeller utifrån ett processorienterat arbetssätt.

- Att ta fram nya idéer kan alla göra, men att ta dem ut på marknaden är en helt annan utmaning. Och det är just i den kritiska inkubationsfasen från idé till marknad som Number One genom sina nätverk, processer och metoder för innovativt arbete kan förstärka oss i vårt arbete att ta fram det högsta förädlingsvärdet ur råvaran, säger Hans Pettersson, affärsutvecklingschef SCA Ortviken.

Inledningsvis har en grupp från SCA, Mittuniversitetet och Number One jobbat med att identifiera nya högvärdiga användningsområden för gröna kemikalier baserade på skogsråvara och kommit fram till intressanta resultat som presenterats för Ortviken. Först ut är ett samarbete kring terpentin.

-Number One Forest Industry Network är Åkroken Science Parks skogliga verksamhetsområde och har stor potential för att bidra till utveckling och tillväxt i regionens skogliga företag. Det här är ett konkret exempel på hur vi kan bidra till att skapa innovationskraft i våra medlemsföretag, säger Peter Ekdahl, tf vd för Åkroken Science Park.

- Det här är ett första steg i vårt innovationsarbete med uthållig råvara och vi söker marknader som uppskattar dess värde, säger Hans Pettersson.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ekdahl, tf vd för Åkroken Science Park, 060-17 87 85
Hans Pettersson, affärsutvecklingschef SCA Ortviken, 060-19 44 03
Anne-Sofie Cadeskog, informationschef SCA Ortviken, 060-19 41 33.

 

Ämnen

Regioner


Number One Forest Industry Network verkar för en förnyad skogsbransch i Mittsverige. Med medlemmarna i fokus, arbetar vi strategiskt för att främja kunskapsutbyte och samverkan. Våra kreativa mötesplatser skapar möjligheter – till nya relationer, nya innovationer och gemensam nytta för nätverket. Number One består av ett 80-tal företag och organisationer med koppling till skogsbranschen.

SCA ORTVIKEN tillverkar bestruket tryckpapper, LWC, och tidningspapper. Produktionskapaciteten är 890 000 ton papper per år, vilket gör Ortviken till världens sjätte största tryckpappersbruk. Den årliga omsättningen uppgår till ca 5 000 miljoner kronor, varav drygt 80 procent exporteras. Antalet anställda är ca 830.

SCA Ortviken ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar.

 

Presskontakt

Eva Nyh Hederberg

Presskontakt VD Åkroken Science Park AB 070-280 34 35
Mona Sundin

Mona Sundin

Presskontakt Projektledare 072-202 07 76
Josefin Jaén Nilsson

Josefin Jaén Nilsson

Presskontakt Kommunikatör 070-719 49 63

Relaterat material