Pressmeddelande -

Årets börsbolag 2009 - Hemtex presenterar bästa delårsrapporten

Andra delen av tre i Aktiespararens och Kantons tävling Årets börsbolag är nu genomförd. Textilföretaget Hemtex, som erbjuder ett prisvärt och funktionellt sortiment av textila produkter, blev etappvinnare.

Samtliga delårsrapporter för bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm samt på NGM-börsen har granskats för att utse en totalvinnare samt bästa bolag på varje separat lista:
* OMX stora bolag: Hexagon
* OMX medelstora bolag: Hemtex
* OMX små bolag: Intellecta
* NGM: Confidence

Hemtex följer upp förra årets hedersomnämnande med en totalseger inom området för delårsrapportering genom att presentera en både stilmässigt och läsarvänligt välutformad delårsrapport med relevant innehåll.

Den årliga tävlingen, som arrangeras av tidningen Aktiespararen och Kanton, syftar till att främja föredömlig finansiell kommunikation bland börsnoterade bolag.

Kanton har genom sitt ideella samarbete med Aktiespararen analyserat hundratals webbplatser, delårsrapporter och årsredovisningar, vilket resulterat i branschspecifik kunskap om bästa befintliga praxis. Bolaget arbetar även aktivt med att förbättra rapportering och kommunikation bland en rad börsnoterade bolag och erbjuder konsultation i frågor rörande förbättringspotential och effektivisering inom området (se kontaktuppgift nedan).

Kanton och Aktiespararen
Stockholm den 27 maj 2010

För ytterligare information angående tävlingen Årets börsbolag, vänligen kontakta:
Bosse Steiner, redaktionschef, Aktiespararen, 08-506 515 65.
Joel Andersson, granskningsansvarig, Kanton, 08-613 39 04.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • tävling

Kontakter

Bosse Steiner

Redaktionschef tidningen Aktiespararen 08-506 515 65