Pressmeddelande -

Aktiespararna och NASDAQ OMX bildar nordisk investerarkommitté samt anordnar öppen hearing

NASDAQ OMX Group, Inc. (NASDAQ:NDAQ) bildar i samråd med Aktiespararna en investerarkommitté samt anordnar en öppen hearing. Initiativen syftar till att främja inflytandet hos investerare och aktiesparare på de nordiska aktiemarknaderna, samt skapa en diskussionsplattform för relevanta frågor om den nordiska kapitalmarknaden. Investerarkommittén kommer att hålla sitt första möte 27 november och den öppna hearingen kommer att äga rum under första halvåret 2009.

Investerarkommittén, vilken kommer att ha representation från såväl nordiska enskilda aktieägarorganisationer som professionella investerare, kommer löpande att diskutera villkoren för börshandeln och förändringar i regelverket. Kommittén kommer att ha en rådgivande funktion. Ett första möte kommer att hållas 27 november 2008.

Vidare kommer NASDAQ OMX i samarbete med Aktiespararna i början av nästa år att anordna en öppen hearing med representanter för ett flertal parter från den svenska marknaden och NASDAQ OMX. Under denna öppna hearing kommer olika intressenter ges tillfälle att ställa frågor till börsledningen, vilken får möjlighet att informera om vad som har hänt under det gångna året, samt om planerna för framtiden.

- Båda dessa initiativ syftar till att säkerställa ett fortsatt starkt lokalt investerarinflytande på den svenska kapitalmarknaden, säger Elisabeth Tandan, VD för Aktiespararna. Genom vårt samarbete med NASDAQ OMX skapar vi bättre förutsättningar för både stora och små investerares intressen att föra fram åsikter samt ta del av relevant information om den lokala börsens verksamhet.

- En bra dialog med intresseorganisationer, såsom Aktiespararna, är grundläggande för att tillgodose behoven av transparens och informationsgivning hos såväl institutionella som enskilda investerare, säger Hans-Ole Jochumsen, VD för NASDAQ OMX i Norden. Investerarkommittén kommer regelbundet att träffas och diskutera viktiga ämnen för den nordiska kapitalmarknaden. Under vår öppna hearing svarar vi, under publika former, på frågor om företagets verksamhet, samt informerar om vår vision för framtiden.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 29 oktober 2008

Elisabeth Tandan, Verkställande direktör
tfn: 0708-14 06 18

Peter Knutsson, chef för Aktiespararnas Intressebevakning
tfn: 0701-43 15 57

Mediekontakt hos NASDAQ OMX:
Carl Norell, Communication Manager
tfn: 08-405 66 39
carl.norell@nasdaqomx.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Carl Rosén

Presskontakt VD Aktiespararna 072-1836011