Pressmeddelande -

Aktiespararna rekommenderar budet på Arena Personal

Aktiespararna anser att det bud som norska NorgesInvestor genom sitt dotterbolag 'AB Grundstenen 122485' lagt på Arena Personal är rimligt och innebär en godtagbar premie. Aktiespararna rekommenderar därför sina medlemmar att acceptera budet.

Grundstenen 122485 erbjuder aktieägarna i Arena Personal 6,25 kronor kontant för varje aktie i bolaget. Anmälningstiden går ut den 12 november 2008.

Aktieägare som äger aktier motsvarande 51 procent av antalet aktier och röster har förbundit sig att oåterkalleligt acceptera erbjudandet. Dessutom har nyckelpersoner i Arena Personal åtagit sig att tillskjuta sina aktier och därmed bli delägare i det bjudande bolaget. Det gör att budet stöds av drygt 73 procent av aktierna och rösterna.

Bolagets styrelse rekommenderar budet enhälligt. Som stöd för sitt ställningstagande har man ett värderingsutlåtande utfärdat av Access Partners.

Aktiespararna noterar att styrelsen, vad som har framkommit, inte vidtagit några åtgärder för att stimulera eller locka fram konkurrerande bud som eventuellt kunnat medföra ett högre budpris. Detta ger oss anledning att påpeka att styrelsen har ett ansvar mot samtliga aktieägares intressen, även minoriteten. Det är desto viktigare då det föreligger ett närståendeförhållande mellan köpare och säljare.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 7 november 2008

Elisabeth Tandan
Verkställande direktör

Peter Knutsson
Chef för Intressebevakningen

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Carl Rosén

Presskontakt VD Aktiespararna 072-1836011