Pressmeddelande -

Aktiespararna säger ja till 205-kr-budet på Academedia

EQT:s bud på 205 kronor, en höjning från tidigare 190 kronor, är det högsta som hittills presenterats i kampen om Academedia. EQT:s bud om 205 kronor är finansiellt skäligt. Aktiespararna rekommenderar därför medlemmarna att acceptera EQT:s erbjudande, men samtidigt ska de vara fortsatt observanta på nya turer i den pågående budstriden.

Den tillväxt och vinstutveckling som Academedia uppvisat motiverar i sig ett högt bud. Academedia har därtill stora möjligheter till förvärvsledd tillväxt, även om den exakta potentialen är svårbedömd.

EQT:s bud är bland annat villkorat av 90 procent acceptans, men EQT förbehåller sig rätten att frånfalla detta och andra villkor. EQT kan alltså komma att genomföra budet vid en lägre acceptansnivå än 90 procent.

Det finns ett konkurrerande bud om 190 kronor från Providence. Academedias budkommitté, som utvärderat samtliga bud, har uttalat att Providence bud är fientligt. Aktiespararna har i ett tidigare pressmeddelande rekommenderat de medlemmar som accepterat Providences bud att återkalla sin accept.

Aktiespararna avråder fortsatt sina medlemmar från att acceptera det konkurrerande budet från Providence, även om Providences bud höjts från tidigare 170 kronor till nuvarande 190 kronor. Eftersom acceptperioden för Providences bud har förlängts till den 3 juni så finns möjligheten att återkalla meddelad accept av Providences bud fram till kl. 17:00 den 3 juni.

Sista dagen att acceptera EQT:s bud är 31 maj.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 21 maj 2010

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • bud
  • företagsbud

Kontakter

Åsa Wesshagen

Ansvarig för bolagsfrågor Ansvarig för bolagsfrågor 08-50651513