Pressmeddelande -

Aktiespararna säger nej till budet på Rörvik Timber

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det bud som huvudägaren Meerwind har lagt på aktierna i Rörvik Timber. Anledningen är att erbjudandet inte speglar det långsiktiga värdet i Rörvik, som nyligen genomfört en omfattande finansiell rekonstruktion.

Meerwind AB har efter att ha övertagit tidigare huvudägarens aktier, lagt ett så kallat budpliktsbud på Rörvik Timber. I budet erbjuds aktieägarna i Rörvik kontant 0,675676 kronor per aktie.

Rörvik Timber verkar i en bransch där resultaten kan variera kraftigt mellan åren vilket gör en investering i aktien särskilt riskfylld. Vi förutsätter att den som äger aktier (och dessutom deltagit i företrädesemissionen) i bolaget redan beaktat detta. Efter att ha drabbats hårt i konjunkturnedgången, har Rörvik genomgått en mycket omfattande finansiell rekonstruktion med både ackordsuppgörelser och en stor företrädesemission.

I ett uttalande kommer styrelsen i Rörvik Timber tillslutsatsen att erbjudandet inte är finansiellt skäligt, med beaktande av de åtgärder som vidtagits i rekonstruktion. I en så kallad ”fairness opinion” uttrycker HQ Bank uppfattningen att erbjudandet inte är finansiellt skäligt för aktieägarna.

Aktiespararna delar den syn som bolagets styrelse uttrycker, och rekommenderar sina medlemmar att inte anta erbjudandet.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 28 maj 2010

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • bud
  • företagsbud

Kontakter

Åsa Wesshagen

Ansvarig för bolagsfrågor Ansvarig för bolagsfrågor 08-50651513