Pressmeddelande -

AIS BREDDAR UTBUDET OCH UTÖKAR ANTALET TJÄNSTER

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=48923 (NGM: AIS MTFB) Styrelsen för AIS har tagit ett beslut att bredda utbudet av tjänster för tillväxtbolag som söker kapital samt ägarspridning inför en listning/notering. AIS förvärvar därför 10 % av aktierna för nominellt värde i Stockinvest AB, vilket byter namn till AIS Corporate Finance AB. De flesta av det tiotal bolag som tagit hjälp av Stockinvest AB vid kapitalanskaffning och notering under de senaste åren har också skrivit avtal med AIS om ägarspridning. Därför är det logiskt att AIS erbjuder bolagen de samlade tjänsterna under ett och samma tak. Aktiespridning i Sverige AB (AIS) har haft en positiv utveckling sedan starten 2005 och idag har företaget en etablerad verksamhet med en given position på marknaden. Förfrågningar och propåer om ägarspridningar, investeringar och därtill hörande tjänster kommer regelbundet från olika bolag. Antalet företag som önskar nå en ägarbreddning inför en listning/notering är mycket stort. Kontakterna med nya bolag uppstår dels genom uppsökande verksamhet och dels av att företag själva hör av sig. I huvuddelen av de fall bolag hör av sig till AIS om ägarspridning hänger det samman med en önskan om kapitalanskaffning. AIS söker syndikera investeringar med andra parter som har intresse av att investera i tillväxtbolag på väg mot notering. Styrelsen för AIS har tagit ett beslut att bredda utbudet av tjänster för tillväxtbolag som söker kapital samt ägarspridning inför en listning/notering. AIS förvärvar därför 10 % av aktierna för nominellt värde i Stockinvest AB, vilket byter namn till AIS Corporate Finance AB. Äganderätten till namnet AIS kommer även fortsättningsvis att innehas av Aktiespridning i Sverige AB som genom avtal upplåter namnet till AIS till AIS Corporate Finance att använda i marknadsföringssyfte. De flesta av det tiotal bolag som tagit hjälp av Stockinvest AB vid kapitalanskaffning och notering under de senaste åren har också skrivit avtal med AIS om ägarspridning. Därför är det logiskt att AIS erbjuder bolagen de samlade tjänsterna under ett och samma tak. AIS kommer därmed att i huvudsak arbeta med följande: - Kapitalanskaffning till tillväxtbolag som skall noteras. - Förberedelse för emissionsarbete med bl a framtagande av memorandum/prospekt. - Frågor rörande Investor Relations - Medverka till att bolag blir börsfäiga och kan introduceras på börs eller godkänd marknadsplats. - Ägarspridning med hjälp av AIS aktieägare. - Investering i intressanta tillväxtbolag. Senaste ägarspridningen AIS genomförde var Fortnox under våren 2007. Dessförinnan har ägarspridningar genomförts i MyPay, Telus och DQE. Avtal om ägarspridningar finns också med Mostphotos AB, Prowike Enterprise AB, Ralip AB, Horse Creek EntertainmentAB (HomeTV) och United Media Sweden AB (Hembingo.com). Utdelning av aktier i dessa bolag kommer att ske allteftersom bolagen skall noteras. Tidpunkten för om utdelningarna fattas av respektive bolags styrelse i samråd med AIS. AIS räknar med att kunna annonsera ytterligare ägarspridningar under 2008. Styrelsen och ledningen hoppas att omstruktureringen av AIS verksamhet skall påverka möjligheten att attrahera fler bolag och att utbudet av tjänster från AIS också skall leda till ökat mervärde för aktieägarna. För mer information kontakta: Magnus Heinstedt, VD, 0705- 72 45 40 alt. magnus@aktiespridning.se Jan Rejdnell, Styrelseordförande, 0708-14 44 00 alt. jan@aktiespridning.se

Ämnen

  • Finans, aktier, privatsparande