Pressmeddelande -

MOSTPHOTOS AB ÄR ANSLUTET TILL VPC 28 MAJ VARFÖR AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING AV 300.000 AKTIER I MOSTPHOTOS AB TILL AIS AKTIEÄGARE ÄR FASTSTÄLLT TILL 13 JUNI

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49115

(NGM: AIS MTFB)

Den som innehar B-aktier i Aktiespridning i Sverige per den 10 juni 2008 erhåller aktier i Mostphotos pro rata (dvs i förhållande till antal innehavda B-aktier i AIS). Sista handelsdag för fastställande av aktiebok i AIS är fastställd är den 10 juni. Officiell avstämningsdag är den 13 juni men man skall vara aktieägare i AIS senast den 10 juni för att erhålla aktier vederlagsfritt i Mostphotos AB. Leverans av aktierna till depåer/VP-konton sker efter den 19 juni 2008.
Mostphotos AB har beslutat om en riktad emission till aktieägarna i bolaget. Rätt att teckna har aktieägarna i MostPhotos samt nytillkomna aktieägarna genom Aktiespridning i Sverige. Det finns även ytterligare en emission för icke-aktieägare som kan teckna i bolaget men då till en högre kurs än för aktieägarna.


Mostphotos AB har fortfarande ett stort inflöde av bilder in till bildbanken. Mellan 2.000-3.500 bilder per dag. Man har nått 258.000 bilder. Har över 4.000 medlemmar som chattar och sätter betyg på bilder som kommer in.
Stor artikel i Dagens Nyheter (helsida):
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=772022

samt i Ny Teknik:
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article355207.ece .

Andra bildbanker delar ofta bilder med varandra för att uppnå volymer på den egna saiten. Effekten blir att man hittar samma bild på ett flertal större bildbanker. Mostphotos.com delar inte bilder med andra bildbanker. Självklart kan enskilda fotografer ladda upp samma bild på ett flertal bildbanker men beslutet är då fotografens eget. Med fog kan därför www.mostphotos.com säga att man i dag är den största enskilda bildbanken i Europa som ej delar bilder med andra internationella bildbanker.

Det är främst under senaste fem åren som omsättning och vinst markant har höjts bland de större bildbankerna i världen. Eftersom bildbankerna delar bilder med varandra handlar det mesta om volym. Mostphotos.com har valt en annan strategi. Tanken är att få medlemmarna att känna att MostPhotos är deras egen sajt. Sedan några månader har försäljning av bilder startat. I april såldes cirka 150 bilder under en månad och med ökade säljinsatser genom telefonförsäljning till målgruppen skall man snabbt komma upp till 500 bilder per månad. Vid dessa volymer når bolaget svarat siffror.

MostPhotos har satsat rejält på sökmotorsoptimering och ligger idag på topp hos bland annat Google. Att synas på sökmotorer är en väldigt viktig faktor för alla webbplatser. De provisionssystem Mostphotos byggt upp hjälper även till med rankingen hos sökmotorerna.

Bolaget är nu VPC-noterat. Nuvarande aktieägare har fått sina aktier utbokade i sina depåer och VP-konton.
En företrädesemission till aktieägarna erbjuds i MostPhotos. 200 poster. Kurs 2:25 kr.

Information kan laddas ner:
http://www.stockinvest.se/emissioner/74.php
Även en emission för icke aktieägare finns erbjuden. Där är priset per aktie högre 2:50 kr.

Den som är mer intresserad kan personligen träffa bolagets ledning:

Informationsmötena sker på följande tid och orter:

Helsingborg: Torsdagen den 29 maj kl.18.00
http://event.stockinvest.se/event.php?eventID=369

Stockholm: Tisdagen den 3 juni kl.18.00
http://event.stockinvest.se/event.php?eventID=370

Göteborg: Onsdagen den 4 juni kl.18.00
http://event.stockinvest.se/event.php?eventID=371

Löpande information om bolag som har eller kommer att ägarspridas förmedlas löpande via elektroniskt nyhetsbrev . Anmälan till nyhetsbrev sker på www.aktiespridning.se.

Anmäl dig i dag på: www.aktiespridning.se

Hjärtligt välkommen! Begränsat antal platser - anmäl dig i dag!

För mer information kontakta:
Magnus Heinstedt, VD, 0705- 72 45 40 alt. magnus@aktiespridning.se
Jan Rejdnell, Styrelseordförande, 0708-14 44 00 alt. jan@aktiespridning.se

 

 

Ämnen

  • Finans, aktier, privatsparande