Pressmeddelande -

Fredrik Reinfeldts bluff i slutdebatten

Fredrik Reinfeldt nämner återigen att 750.000 personer var för sjuka för att arbeta. I dessa 750.000 inkluderas ersättningar på 25-100 procent, både med och utan tidsgräns. Många arbetade alltså upp till 75 procent.

Nu vädjar vi till landets journalister att omgående avslöja alliansens fula spel att bluffa statistik till sin fördel. Bakom statistiken finns människor!

Likaså nämns siffran 140 - en siffra som också inkluderar ersättningar på 25-100 procent. Korrekt antal förtidspensionärer (förtidspensioner på 100% samt permanenta sjukersättningar på 100%) mellan åren 1998-2006 är 51 personer per dag. Man var inte förtidspensionerad i ett permanent utanförskap när man exempelvis arbetade 75 procent och hade en tidsbegränsad sjukersättning på 25 procent!

All inofficiell statistik kommer från Försäkringskassans analytiker och finns här: http://protestera.org/fkassan/SA.htm se flikarna nederst.

Den tidsbegränsade sjukersättningen är INGEN förtidspension: http://protestera.org/fkassan/avslojandealliansen.jpg

Ring gärna upp någon av Försäkringskassans analytiker och få statistiken bekräftad!


Pressmeddelande: "Försäkringskassan bekräftar att regeringen ljuger"
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foersaekringskassan-bekraeftar-att-regeringen-ljuger-423282

Officiell statistik på sjukersättningar och aktivitetsersättningar:
http://statistik.forsakringskassan.se/portal/page?_pageid=93,236547&_dad=portal&_schema=PORTAL

Officiell statistik på förtidspensioner och sjukbidrag:
http://statistik.forsakringskassan.se/portal/page?_pageid=93,236368&_dad=portal&_schema=PORTAL

Officiell statistik på sjukpenning 1990-2002:
http://www.scb.se/Statistik/OV/OV9998/2000I02/OV9998_2000I02_PI_SV_224.pdf

Officiell statistik på pågående sjukfall 1999-2009:
http://statistik.forsakringskassan.se/portal/page?_pageid=93,235919&_dad=portal&_schema=PORTAL


Angående alla dem som tidigare "inte" fått hjälp och stöd:
"Många utförsäkrade har fått rehabilitering" Dagens socialförsäkring s.4 av Eva Lindén:
"Det betyder att mer än 40 procent av de utförsäkrade som nu är inskrivna vid Arbetsförmedlingen var det redan tidigare"Missa inte dagens debatt i Aftonbladet ”Cancersjuka tvingas till arbetslöshet och misär” "Läkare: Dödssjuka tar sms-lån för att ha råd med medicin" "Idag kan en cancerdiagnos innebära att du tvingas ut i arbetslöshet och misär. Sjukförsäkringens och a-kassans regler – som ska vara ett stöd och hjälp att komma igen för den som är sjuk och arbetslös – kan få just de följderna."

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • alliansen
 • arbetsförmedling
 • centerpartiet
 • fk
 • försäkringskassan
 • kristdemokraterna
 • sjukförsäkringssytemet
 • sjukregler
 • sjukförsäkringsreglerna
 • sjukförsäkringen
 • sjukförsäkring
 • moderaterna
 • utförsäkring
 • val2010
 • valet

Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, som bildades i Härnösand våren 2009, är en grupp av personer och organisationer som försvarar sjuka människors rätt till försörjning. Gruppen anser att de försämringar som infördes i sjukförsäkringen 2003 och 2008 ökar och förvärrar det utanförskap som de sägs vara avsedda att motverka. Aktionsgruppen är religiöst och partipolitiskt neutral, och står öppen för alla som står bakom våra krav.