Nyhet -

AkzoNobel Specialty Chemicals i samarbete för att undersöka möjligheterna med elektrobränslen

AkzoNobel Specialty Chemicals ingår partnerskap med RISE, Södra och BillerudKorsnäs för att undersöka möjligheterna att producera grön vätgas och elektroblänslen genom att använda förnybar el. Vid omvandling av förnybar el till grön vätgas samt elektrobränseln skapas en möjlighet att balansera den ojämna tillgången på förnybar energi från källor såsom vind och sol.

- Intresset för elektrobränslen har de senaste åren vuxit lavinartat och det finns idag drygt ett fyrtiotal demonstrations- och pilotanläggningar i drift eller under uppbyggnad för konceptet i Europa. Än så länge finns ingen anläggning på plats i Sverige, men intresset för elektrobränslekonceptet är snabbt ökande även här, säger Anna-Karin Jannasch, ledare för fokusområdet Industriell omställning på RISE.

- För industrin skulle införande av elektrobränslekonceptet kunna innebära att man under perioder av låga elpriser har möjlighet att producera förnybara elektrobränslen som antingen kan lagras för senare användning eller säljas för externt bruk. För samhället finns även en möjlighet att skapa bättre balans i framtidens förnybara elnät samtidigt som man skapar sk kolsänkor genom att använda koldioxid från rökgaserna vid framställning av elektrobränslena, säger Anna-Karin Jannasch.

- Förnybar energi och biobaserade och återvunna råmaterial möjliggör för oss att ytterligare minska vårt miljöavtryck och möta våra kunders behov av mer hållbara produkter. Och för att riktigt driva förändring i industrin och samhället är det nödvändigt att samarbeta med likasinnade företag både i och utanför värdekedjan, säger Emma Ringström, Hållbarhetschef, Pulp and Performance Chemicals, AkzoNobel Specialty Chemicals.

Emma Ringström, Hållbarhetschef,
Pulp and Performance Chemicals, AkzoNobel Specialty Chemicals.

Läs mer om samarbetet här:

Pressmeddelande - AkzoNobel Specialty Chemicals

Pressmeddelande - RISE

Relaterade länkar

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Presskontakt

Linda von Platen

Presskontakt Communications Manager Nordics + 46 705 31 93 80