Skip to main content

AkzoNobels Q4- och 2019-resultat visar att transformationen är på rätt spår med ökad lönsamhet, trots en dämpad efterfrågan på slutmarknaden

Nyhet   •   Feb 12, 2020 14:25 CET

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2019

Höjdpunkter Q4 2019:

 • Justerat rörelseresultat1 ökade med 23 % till 223 MEUR (2018: 181 MEUR), trots en dämpad efterfrågan på slutmarknaden
 • Vinstmarginal (ROS), exklusive icke-fördelade kostnader2, ökade till 11,0 % (2018: 9,0 %)
 • Rörelseresultat på 173 MEUR (2018: 68 MEUR); rörelsemarginal förbättrad till 7,7 % (2018: 2,9 %)
 • Framsteg mot att leverera kostnadsbesparingar; kostnadsbesparingar på 10 MEUR detta kvartal
 • Avkastning minskade med 3 % och 4 % i konstanta valutor3, med positiva pris/mix-effekter på
  1 % uppvägt av 4 % lägre volymer
 • Justerat rörelseresultat ökade med 23 % till 223 MEUR (2018: 181 MEUR) tack vare fortgående prissättningsinitiativ och kostnadsbesparingsprogram; ROS ökade till 9,9 % (2018: 7,8 %)
 • Rörelseresultat på 173 MEUR inkluderar 50 MEUR negativ effekt från identifierade poster, relaterat till transformationskostnader och ej kontanta nedskrivningar (2018: 68 MEUR inklusive 113 MEUR negativt identifiera poster); rörelsemarginal förbättrad till 7,7 % (2018: 2,9 %)

Helåret 2019:

 • Avkastningen var fast, med positiva pris/mix-effekter på 4 % och förvärv på 1 %, uppvägt av 5 % lägre volymer tack vare vår ”värde över volym”-strategi
 • Justerat rörelseresultat ökade med 24 % till 991 MEUR (2018: 798 MEUR) tack vare fortgående prissättningsinitiativ och kostnadsbesparingsprogram; ROS ökade till 10,7% (2018: 8,6 %);
  ROS, exklusive icke-fördelade kostnader, ökade till 12,0 % (2018: 10,6 %)
 • Rörelseresultat upp 39 % till 841 MEUR, inklusive 150 MEUR negativ effekt från identifierade poster,
  i huvudsak relaterat till transformationskostnader och ej kontanta nedskrivningar, delvis uppvägt av en bortskaffningsvinst som följd av en optimering av resursnätverket (2018: 605 MEUR, inklusive 193 MEUR negativ effekt från identifierade poster, i huvudsak relaterat till 130 MEUR i transformations-kostnader och 57 MEUR icke-kontanta engångskostnader för pensioner); rörelsemarginal förbättrad till 9,1 % (2018: 6,5 %)
 • Total nettoinkomst är 539 NEUR, inklusive 22 MEUR från avvecklade verksamheter (2018: 6 674 MEUR, inklusive 6 264 MEUR från avvecklade verksamheter)
 • Slutlig utdelning är 1,49 EUR per aktie


AkzoNobels CEO, Thierry Vanlancker, kommenterade:

”Vårt resultat för 2019 visar att vi är på rätt spår med vår transformation. Vi har gjort stora framsteg, trots högre råvarukostnader och en dämpad efterfrågan på slutmarknaden. Vår vinstförbättring ökade under den andra halvan av 2019, vilket resulterade i att ROS ökade med nästan 200 basenheter till
12,5 %.

”Vi uppfyllde vårt löfte och utbetalade 6,5 MDEUR till aktieägarna, efter försäljningen av Specialty Chemicals. Samtidigt fortsatte vi investera i vår framtid. Vi kickstartade en investering på 50 MEUR i vår amerikanska Wood Coating-verksamhet, slutförde förvärvet att Mapaero för att stärka vår globala position inom Aerospace Coatings och utökade vårt innovationsprogram; Paint the Future.

”Den verkliga drivkraften bakom AkzoNobels prestationer har varit våra engagerade kollegor över hela världen. Tillsammans fokuserar vi fortsatt på att leverera vår strategi Winning together (Vinna tillsammans): 15 by 20 under det kommande året.”

AkzoNobel MEUR Q4 2018 Q4 2019 Δ % Δ % CC3
Intäkter 2 308 2 242 (3 %) (4 %)
Justerat rörelseresultat1 181 223 23 %
ROS 7,8 % 9,9 %
ROS exklusive icke-fördelade kostnader2 9,0 % 11,0 %
Rörelseresultat 68 173 154 %


Senaste höjdpunkterna

Powder Coatings tar landmärkesbyggande till en ny nivå

Europa får snart en ny högsta byggnad – och den skyddas mot Warszawas väder och vind av ett förstklassigt ytbehandlingssystem levererat av AkzoNobel. Med en höjd på 310 meter kommer Varso Tower – utvecklat av den internationella fastighetsutvecklaren HB Reavis – att dominera den polska huvudstadens silhuett. Tornet har en elegant svart exteriör som har skapats med hjälp av bolagets slitstarka topplack Interpon D2525, i en slående Noir Sablé-nyans. Samtidigt ger Interpon Redox Plus-primer en supertålig bas.

Dulux Ambiance-sortimentet lanserat i Indien

Dulux har introducerat sex specialfärger på den indiska marknaden. Som en del av Ambiance-sortimentet gör de nya färgerna Marble, Metallic, Linen, Silk, ColourMotion och Desert det möjligt för konsumenterna att skapa helt nya designer och mönster. Dulux har även lanserat Dulux Ambiance Velvet Touch Elastoglo, som tack vare sina banbrytande egenskaper erbjuder produkten en trefaldig ökning av färgens elasticitet, jämfört med andra premiumfärger. Det innebär att den kan täcka hårfina sprickor och skydda väggar, såväl som att ge en vacker finish.

Yachtmarknaden är redo för revolutionerande sprayfiller

Att ta hand om och underhålla sin yacht har nu blivit ännu enklare tack vare en revolutionerande sprayfillerteknik, som garanterat kommer att skapa vågor i branschen. Den högkvalitativa fillern Awlfair SF ingår i vårt Awlgrip-sortiment och kan appliceras med hjälp av en sprayfunktion i stället att måla för hand. Den banbrytande uppfinningen tillåter inte bara våt på våt-applicering, utan innebär även att upp till två lager kan appliceras varje dag, utan att man behöver slipa däremellan.

Investeringar i människor gör AkzoNobel förtjänt av fem "Top Employer"-titlar

Top Employers Institute har uppmärksammat AkzoNobels förmåga att skapa de bästa villkoren för medarbetare. Kina fick sin certifiering i december 2019, följt av de andra huvudmarknaderna Brasilien, Storbritannien, Nederländerna och USA. Med hjälp av sin starka meriter för arbete med människan i fokus kan bolaget nu addera sina första ”Top Employer”-certifieringar i Nederländerna och USA till certifieringarna de redan har i Storbritannien för åtta år i rad, sju i Kina och fyra i Brasilien.

Utsikter:
Vår strategi Winning together (Vinna tillsammans): 15 by 20 ger resultat och utvecklingen av en ändamålsenlig organisation för ett fokuserat färg- och ytskyddsbehandlingsföretag fortsätter, vilket bidrar till genomförandet av våra riktlinjer och mål för 2020. Efterfrågan på våra produkter skiljer sig åt mellan olika regioner och olika segment, i en osäker makroekonomisk miljö. Kostnader på råmaterial förväntas ha en måttlig fördelaktig effekt på den första halvan av 2020. Fortsatta prissättningsinitiativ och kostnadsbesparingsprogram finns på plats för att hantera aktuella utmaningar. Vi fortsätter utföra vår transformation, inklusive engångskostnader, för att leverera tidigare tillkännagivna kostnads-besparingar på 200 MEUR. Vi siktar på en hävstångsgrad mellan 1,0 och 2,0 gånger nettoskuld/ EBITDA före slutet av 2020 och åtar oss att upprätthålla starka kredit- och investeringsbetyg.

Rapporten för helåret 2019 och det fjärde kvartalet 2019 kan ses och laddas ner på http://akzo.no/Q42019

1 Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster (tidigare benämnt EBIT)

2 Vinstmarginal exklusive icke-fördelade kostnader är justerat rörelseresultat som procent av intäkterna exklusive icke-fördelade koncernkostnader

3 Konstanta valutaberäkningar exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser

Detta är ett offentligt tillkännagivande från AkzoNobel N.V. i enlighet med avsnitt 17, paragraf 1 i europeiska marknadsmissbruksförordningen (596/2014).