Nyhet -

Jan Svärd, styrelseordförande AkzoNobel i Norden, angående Q2-rapporten

Efter ett mycket starkt första kvartal har vi nu upplevt ett tuffare andra kvartal. AkzoNobels operativa resultat (EBITDA) var som helhet 551 miljoner euro – 10 procent lägre jämfört med motsvarande kvartal förra året. Våra nettointäkter föll också med 5 miljoner euro till 268 miljoner euro. Framförallt är det de höga råvarupriserna som har påverkat resultatet negativt.

AkzoNobel i Norden, liksom AkzoNobels övriga koncernområden, fokuserar vi nu på att anpassa kostnadsläget och att få ner råvarukostnaderna. Det positiva jag ändå vill lyfta fram är att många av våra anläggningar går för högtryck och att vi ser fortsatt hög efterfrågan på våra produkter.  Undantaget är de verksamheter som är påverkade av den låga byggkonjunkturen. Omsättningen för AkzoNobel som helhet växte under andra kvartalet med fem procent till 4 miljarder euro. 

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Kategorier

  • akzo nobel
  • akzonobel

Kontakter

Linda von Platen

Presskontakt Communications Manager Nordics + 46 705 31 93 80

Relaterat innehåll