Pressmeddelande -

Akzo Nobel Science Award 2004 till Professor Heijnen

Stockholm, Sverige, 23 juni 2004 – Den Kungl. Nederländska Vetenskaps-akademien (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen) har utnämnt Dr. J.J. Heijnen (53), Professor i biokemiteknik på Kluyver Biotekniska Institut vid Delfts tekniska universitet, till mottagare av Akzo Nobel Science Award 2004. Han tilldelas priset för sitt arbete inom process- och informationsteknik, framförallt inom området biofilm. Priset kommer att delas ut på Akzo Nobels huvudkontor i Arnhem den 11 november. Akzo Nobel Science Award delas ut vartannat år i Sverige och vartannat år i Nederländerna. Priset har funnits i 34 år och har en prissumma på SEK 500 000. Enligt juryns utlåtande har Prof. Heijnens banbrytande forskning lett till nya kunskaper som bidrar till utvecklingen av mer miljöanpassade industriella och tekniska processer som förbrukar mindre energi och råvaror. Efter avslutade studier 1973 i Eindhoven, Nederländerna, engagerade sig Prof. Heijnen i användningen av biokemiska tekniker för vattenrening samt bruket av mikroorganismer för produktion av läkemedel och kemikalier utifrån förnyelsebara råvaror. 1984 avlade han sin doktorsexamen han vid Universitetet i Delft, där han utnämndes till Professor 1988. Tillämpningen av processteknik på biokemiska förlopp ledde inte bara till en imponerande samling av 150 publikationer i kända vetenskapliga tidskrifter, utan även till många nyskapande processer som har flera praktiska användningsområden. Ett exempel är kompakta biofilmsreaktorer (biofilm – bakterielager på bärarmaterial), som huvudsakligen används för rening av avloppsvatten. Hans forskning har även resulterat i förbättrad produktionsteknik för amoxicillin (antibiotika) och i en teoretisk metod som kan leda till genombrott i forskningen kring användningen av mikroorganismer för produktion av kemiska substanser. Dr. Heijnen har tilldelats Akzo Nobel Science Award för hela sin vetenskapliga gärning. Juryn anser att bredden och det vetenskapliga djupet i hans forskning samt dess betydelse i samhället gör Dr. Heijnen till en värdig mottagare av priset. Årets jury bestod av Professorer R.V.A. Oliemans, J. van Amerongen och L.P.B.M. Jansen. Ordförande var M.C. van Veen, Ordförande the Royal Holland Society of Sciences and Humanities. 2003 års pristagare var Dr Anders Brahme vid Karolinska Institutet i Stockholm, som tilldelades priset för sin unika forskningsgärning inom strålbehandlingsfysiken. I Sverige delas Akzo Nobel Science Award ut i samarbete med IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Till redaktören: Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2003 uppgick till cirka 118 miljarder SEK. Akzo Nobel har för närvarande 64 300 medarbetare i över 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. I Sverige har Akzo Nobel ca 4 300 anställda på ett 30-tal platser. Internet: www.akzonobel.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kontakter

Linda von Platen

Presskontakt Communications Manager Nordics + 46 705 31 93 80