Pressmeddelande -

AkzoNobel fortsätter stärka sin ställning i Sverige

Resultatet för Sveriges del är stabilt i jämförelse med förra året med bibehållen export och en omsättning som ökat till EUR 1 481 miljoner”, säger Jan Svärd, AkzoNobels styrelseordförande för Norden. 

Resultatet för 2011 påverkades negativt av de ökade råvarupriserna. Mot slutet av 2011 hade vi i stort sett lyckats kompensera detta vilket ger oss ett bra ingångsläge in i 2012.

Det är främst våra affärsområden inom specialkemikalier som klarat sig bra under 2011.

”Det är också värt att påpeka att vi under 2011 har annonserat investeringar i storleksordningen en halvmiljard kronor i Sverige”, säger Svärd och fortsätter:
”Investeringar har skett över hela landet från vår anläggning i Örnsköldsvik till vår anläggning i Malmö. Flera investeringar inom forskning och utveckling med inriktning på hållbara innovationer, något som vi är duktiga på i Sverige.”

Utsikterna för den globala ekonomin för 2012 fortsätter att vara ovissa.

”Vi kommer att se fortsatt instabil tillväxt på alla våra marknader och råmaterialpriserna fortsätter att vara oberäkneliga, vilket sätter ytterligare press på våra marginaler. Detta gäller även för Sveriges del. Det gör att vi måste fortsätta att agera kraftfullt och fortsätta driva vårt program för verksamhetsförbättringar, som vi lanserade redan i höstas”, avslutar Jan Svärd.

Ovanstående är baserat på pressmeddelandet ”AkzoNobel publishes Q4 and full-year results” från Akzo Nobel nv. 

Läs hela årsrapporten på www.akzonobel.com/quarterlyresults.

---

För mer information kontakta:
Jan Svärd, styrelseordförande Norden, AkzoNobel, 0709 57 75 30
Maria Fiskerud, Informationschef Norden, AkzoNobel, 0734 02 90 97

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Kategorier

  • jan svärd
  • kvartalsrapport
  • q4
  • helårsresultat
  • helårsrapport
  • akzonobel
  • akzo nobel

AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter och brinner för att utveckla hållbara lösningar för våra kunder. Bland våra välkända varumärken finns Eka, International, Dulux och Sikkens. Vi är ett Global Fortune 500-företag och rankas återkommande som ett av de ledande företagen på Dow Jones Sustainability Index.
Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, är vi verksamma i fler än 80 länder, där våra

55 000 engagerade medarbetare levererar Tomorrow's Answers Today™.

Kontakter

Linda von Platen

Presskontakt Communications Manager Nordics + 46 705 31 93 80

Relaterat innehåll