Gå direkt till innehåll
Stockholm, en äldrevänlig stad? Möt Äldrecentrums experter i Äldreforskningens tält på Järvaveckan!
Stockholm, en äldrevänlig stad? Möt Äldrecentrums experter i Äldreforskningens tält på Järvaveckan!

Nyhet -

Äldrecentrum deltar i Järvaveckan!

I år deltar Äldrecentrum för första gången i Järvaveckan, som jämte Almedalen är den stora arenan för att diskutera aktuella politiska frågor. Vi finns med under två av dagarna, den 12-13 juni, kl 14 -20, och delar då Äldreforskningens tält med Aging Research Center (ARC) och Svenskt Demenscentrum (SDC). I tältet möter du experter på olika aspekter av åldrande och kan ställa frågor. Du kan också testa ditt luktsinne och prova din handstyrka. Passa på att svara på vår enkät och göra din röst hörd om Stockholm som äldrevänlig stad!

Torsdag den 13 juni kl 16-17  finns Äldrecentrum, Aging research center och Svenskt Demenscentrum i seminarietält nummer 7, där vi håller ett gemensamt seminarium om demens och psykisk ohälsa hos äldre - tjugotalets största utmaningar.

Program:

Äldreforskningens tält onsdag 12 juni kl 14–20

Teman:

Fallolyckor bland äldre, hur kan de förebyggas? Anhörig i nöd och lust?
Vad händer med hjärnan när vi åldras? Friskt eller sjukt åldrande?
Hur kan tolken påverka minnesutredningen? Stockholm, en äldrevänlig stad?
Kan vi skydda oss mot demens och andra minnessjukdomar?

14.30–15.30. Fråga äldreforskarna: Stina Ek (ARC) & Lennarth Johansson (Äldrecentrum)
15.30–16.30. Fråga äldreforskarna: Jonna Nilsson (ARC) & Bettina Meinow (Äldrecentrum/ARC)
16.30–17.30. Fråga Migrationsskolan: Josephine Sörensson
17.30–18.30. Fråga demensexperterna: Ann-Christin Kärrman & Gunilla Nordberg (SDC)

Du kan också testa luktsinnet och handstyrkan och delta i en enkät om Stockholm som en stad att åldras i.

Äldreforskningens tält torsdag 13 juni kl 14–20

Teman:

Kan vi skydda oss mot demens och andra minnessjukdomar? Stockholm, en äldrevänlig stad?
Hur kan tolken påverka minnesutredningen? Hur bemöter vi våld bland äldre i nära relationer?
Hur skiljer sig hälsan åt mellan olika grupper? Utskrivning från sjukhus, hur fungerar samverkan?Hur upptäcker man depression hos äldre?

14.30–15.15. Fråga demensexperterna: Ann-Christin Kärrman & Gunilla Nordberg (SDC)
15.15–16.00. Fråga Migrationsskolan: Josephine Sörensson
15.15-16.30. Fråga äldreforskaren: Eva Norman (Äldrecentrum)
16.30–17.30. Fråga äldreforskarna: Johan Rehnberg (ARC) & Jenny Österman (Äldrecentrum)
17.30–18.30. Fråga äldreforskaren: Linnéa Sjöberg (ARC)

Du kan också testa luktsinnet och handstyrkan och delta i en enkät om Stockholm som en stad att åldras i.

Seminarium torsdag 13 juni kl 16–17 (seminarietält 7)

Demens och psykisk ohälsa hos äldre – tjugotalets största utmaningar

Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer (Carin Lennartsson)
Depression hos äldre (Linnéa Sjöberg)
Jämlik och säker demensvård – ur ett migrationsperspektiv (Josephine Sörensson)
Ett demensvänligt samhälle – Hur kommer vi dit? (Gunilla Nordberg)
Stöd till äldre med psykisk ohälsa (Lars Sonde)

Deltagare:
Carin Lennartsson, lektor, Aging Research Center, KI/SU
Linnea Sjöberg, vetenskaplig kommunikatör för NEAR, Aging Research Center, KI/SU
Josephine Sörensson, projektledare Migrationsskolan, Kunskapscentrum demenscentrum vid Skånes universitetssjukvård
Gunilla Nordberg, biträdande chef, Svenskt Demenscentrum
Lars Sonde, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum

Moderator: Susanne Rolfner Suvanto

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Mai Engström

Mai Engström

Presskontakt Redaktör Kommunikation 070-002 81 07
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Vårt uppdrag är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Stiftelsen Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Vårt övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Äldrecentrum
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Sverige