Gå direkt till innehåll
Hur påverkar Silviahemscertifieringen en verksamhet? Rapporten visar positiva resultat.
Hur påverkar Silviahemscertifieringen en verksamhet? Rapporten visar positiva resultat.

Nyhet -

Ny rapport: För en bättre demensvård - en utvärdering av Silviahemscertifieringen

I Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom poängteras och definieras rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning.

Sedan 2008 finns möjligheten för verksamheter inom vård och omsorg för personer
med en demenssjukdom att genom Stiftelsen Silviahemmet utbilda sin personal i
helhetsvård som till stor del tar avstamp i de nationella riktlinjerna. Efter
genomgången utbildning och uppstart av reflektionsarbete på enheten erhålls en
Silviahemscertifiering. Certifieringen garanterar att personalen har en gemensam
kunskapsgrund, att nya arbetssätt kan etableras och att rutiner för reflektion
införts. 

Silviahemscertifieringen kan därmed ses som ett sätt att utveckla sin
verksamhet i enlighet med de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid
demenssjukdom.


För att undersöka på vilket sätt utbildning av personal och certifiering av
verksamheter enligt Silviahemmets vårdfilosofi har påverkat det dagliga arbetet
har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum studerat fyra olika verksamheter före
och efter Silviahemscertifiering. 

I rapporten framkommer bland annat att utbildningen är uppskattad och att det krävs målmedveten organisation och engagerat ledarskap för att förändra arbetssätt på en arbetsplats. Regelbundet arbete med reflektion har också visat sig vara värdefullt för det praktiska arbetet.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Presskontakt

Jenny Österman

Jenny Österman

Utredare, Äldrecentrum 08-690 58 04