Gå direkt till innehåll
Att röra sig tryggt i staden är viktigt även som äldre
Att röra sig tryggt i staden är viktigt även som äldre

Nyhet -

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 1/2019! Tema: Stad för alla

TEMA ÅLDERSVÄNLIG STAD. Många städer runt om i världen arbetar strukturerat för att bli en bättre plats att åldras på. Inte minst sker det genom WHO:s nätverk Age-friendly cities and communities. I Sverige är fyra kommuner med i nätverket. Men den demografiska utmaningen gäller hela samhället: boende, transporter, stadsplanering, omsorg, hälso- och sjukvård. Politik, gemensamma organisationer, företag och individer måste involvera sig. En åldersvänlig stad är helt enkelt bra för alla: för enskilda individer – i alla åldrar – och för hela samhällen. Det gäller att nå ett gemensamt sammanhang, där alla är inkluderade och kan leva aktivt.

I PRAKTIKEN. DöBra Ateljé är ett generationsöverskridande initiativ där barn och äldre tillsammans skapar konst — och följs av forskare.

FORSKAREN I FOKUS. ”Är det något som karakteriserar åldrandeforskning är det att den tvärar över mängder av vetenskapliga discipliner. Det är kanske det som gör den så spännande, och samtidigt så svår att härbärgera.” Det säger professor Boo Johansson vid Göteborgs universitet, som på upploppet av karriären är med och arrangerar Europas största konferens om gerontologi och geriatrik.

AVHANDLAT. I Europa tar hälften av dem som är över 80 år fler än sex mediciner per dag. Giana Carli Lorenzini har nyligen disputerat inom förpackningsteknologi och anser att läkemedelsbranschen många gånger saknar ett användar- och patientperspektiv.

SPOTLIGHT. Så används biomarkörer för Alzheimers sjukdom.

KRÖNIKA. ”De glömska själarnas nu” av författaren Maja Lundgren.

LÄSTIPS. Förberedelser inför åldrandet handlar också om hur samhället fördelar resurser och hur de sköra medborgarnas röster tas tillvara kring livsviktiga, ofta svårkommunicerade och komplexa frågor sent i livet. Det påminner forskaren Karin Lövgren om när hon läser boken 23 saker som jag vill att ni påminner mig om när jag blir äldre.

DEBATT. Professor Per Gunnar Edebalk argumenterar för att låta staten utreda frågan om en äldreomsorgsförsäkring.

DESSUTOM: Nyheter om äldre och åldrande, information från Äldrecentrum, Svenskt Demenscentrum, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och forskningscentrumen ARC och AgeCap, aktuella avhandlingar, fler lästips.

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Mai Engström

Mai Engström

Presskontakt Redaktör Kommunikation 070-002 81 07
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Vårt uppdrag är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Stiftelsen Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Vårt övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Äldrecentrum
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Sverige