Gå direkt till innehåll
Äldreteam – lyckat både för den äldre och kommunen

Pressmeddelande -

Äldreteam – lyckat både för den äldre och kommunen

Samverkan mellan landsting och kommun fungerar inte alltid och de som drabbas hårdast av detta är de mest sjuka äldre. Nu visar en utvärdering från Stiftelsen Äldrecentrum att äldreteam kan ge äldre trygghet.

-       Genom att skapa ett team som involverar olika professioner, som har de resurserna som behövs för att vara tillgängliga för den äldre i hennes hem och den kompetens som krävs kan patienterna få trygghet och tilltro säger Ingrid Hjalmarson, utredare som genomfört utvärderingen.

Studien är en utvärdering av Äldreteamet i Huddinge som är ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Huddinge kommun. Projektet startade 2007 och bygger på ett team som bedriver avancerad hemsjukvård över hela dygnet för de mest sjuka äldre. Syftet med teamen är att bland annat öka antalet hembesök av läkare och därigenom möjligheten för äldre att bo kvar hemma.

För att få tillgång till teamet krävs bland annat att patienterna har omfattande och sammansatta behov av vård och omsorg och behov av snabb medicinsk bedömning.

I äldreteamet ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och biståndshandläggare. Äldreteamet har även tillgång till två sviktplatser i ett äldreboende och tillhandahåller viss hemtjänst.

-       Alla intervjuade patienter var mycket nöjda med äldreteamet och även personalen uppskattade teamarbetet

Förutom nöjda anhöriga, patienter och anställda anser företrädare för Huddinge kommun att kostnaderna för utskrivningsklara patienter inom akutsjukvården tack vare Äldreteamet har blivit lägre. Även behovet av korttidsboende och äldreboende har minskat.

-       Vi såg i utvärderingen att patienternas besök i slutenvården minskade när de skrevs in i teamet. I genomsnitt blev det 20 slutenvårdsdagar färre per patient vilket även kan innebära besparingar för landstinget, säger Ingrid som i rapporten föreslår att projektet som ska avslutas 2011 övergår till att bli en permanent verksamhet.

-       Äldre personer med stora behov av vård och omsorg har, med stöd av ett äldreteam, möjlighet att bo kvar i ordinärt boende längre och därmed kan äldreteamet ses som ett alternativ till äldreboende.

Rapporten heter:
 Jag lyfter bara luren – så kommer dom”.  En utvärdering av Äldreteamet i Huddinge”.
Författare Ingrid Hjalmarson

Kontakt: Ingrid Hjalmarson, tel: 070-4844176, Mail: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Presskontakt

Mai Engström

Mai Engström

Presskontakt Redaktör Kommunikation 070-002 81 07
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20

Relaterat material