Gå direkt till innehåll
Biståndshandläggarens roll granskas

Pressmeddelande -

Biståndshandläggarens roll granskas

Biståndshandläggarens uppgift är att vara den personen som möter den äldre när hon inte längre kan klara sig själv och behöver hjälp och stöd. Biståndshandläggarna ska göra individuella utredningar och fatta beslut som underlättar den äldre människans vardag. Men istället för att alltid utgå från den äldres behov baseras beslut istället med hänsyn till de ekonomiska resurser som finns. Det visar Äldrecentrums senaste rapport ”Biståndshandläggare - att vakta pengar eller bedöma äldres behov”.

-          Under dialogseminarier som genomfördes med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad  framkom handläggarnas komplexa och mångfacetterade roll där de förutom att vara socialarbetare, även är administratörer, informatörer och grindvakter – med uppgift att vakta pengar, säger Eva Norman utredare på Stiftelsen Äldrecentrum

De olika rollerna är svårförenliga och administrationen tar tid från mötet med den äldre. Besluten som biståndshandläggaren tar ska vara individuellt anpassade kring de sociala behov som finns men så ser inte alltid verkligheten ut.

-          Vilket bistånd som den äldre har kunnat få har varierat mellan stadsdelsförvaltningar och biståndshandläggare. Biståndshandläggaren inom äldreomsorgen i Stockholms stad har en tung arbetsbelastning. De ansvarar för 130-140 ärenden vilket kan jämföras med en handläggare inom ex socialpsykiatrin som tar hand om ca 50 ärenden/klienter, säger Eva.

Som stöd till biståndshandläggarna har Stockholm stad infört ett nytt kartläggnings- och bedömningsinstrument där ett av syftena är att ”de äldres verkliga behov måste bli synliga och tydliga för de ansvariga politikerna”.

-          I verkligheten är det dock biståndshandläggarna som får svara för prioriteringen när pengarna inte räcker. Vi föreslår en prioriteringsdiskussion med öppna prioriteringar som sker på den politiska nivån. Det skulle ge den enskilde medborgaren insyn i och kunskap om vad man kan förvänta sig att äldreomsorgen ska kunna tillgodose.

Rapporten heter ”Biståndshandläggare - att vakta pengar eller bedöma äldres behov” , och är skriven av Eva Norman, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. 

 

Kontakt:
Eva Norman Tel: 08-690 58 03, eva.norman@aldrecentrum.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Kontakter

Mai Engström

Mai Engström

Presskontakt Redaktör Kommunikation 070-002 81 07
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Vårt uppdrag är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Stiftelsen Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Vårt övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Äldrecentrum
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Sverige