Gå direkt till innehåll
Kan vi få ha det så här som gamla - med ett friskt och aktivt liv långt upp i åren?
Kan vi få ha det så här som gamla - med ett friskt och aktivt liv långt upp i åren?

Pressmeddelande -

Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

SNAC-studiens nya rapport Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013 bygger på resultat från SNAC-studien (Swedish National Study on Aging and Care) och visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än tidigare uppskattningar visar.

”Men även om antalet dementa i dag är lägre än uppskattat, kommer antalet att öka kraftigt under 2020-talet på grund av befolkningsutvecklingen. Planering av vård och omsorg för personer med demenssjukdom måste därför inriktas på att möta denna utmaning”, säger Laura Fratiglioni, professor på Aging Research Center vid KI och forskningsledare för befolkningsstudien på SNAC-Kungsholmen vid Äldrecentrum.

Rapporten Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013 har tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet med syfte att kartlägga förekomst av demens bland studiedeltagarna i SNAC-projektet, analysera eventuella geografiska skillnader mellan olika områden i Sverige och undersöka om demensförekomsten har förändrats över tid i Sverige.

Totalt omfattade SNAC-projektet 8 421 deltagare - 60 år och äldre - vid den så kallade baslinjeundersökningen. Den aktuella rapporten omfattar resultat från baslinjeundersök­ningen mellan åren 2001–2004 och tre uppföljande undersökningar: 2004–2007, 2007–2010 och 2010–2013.

Som förväntat ökade demensprevalensen med ökad ålder och var högre bland personer med lägre utbildningsnivåer. Inga geografiska skillnader i demensprevalens observerades dock, varken mellan de fyra SNAC-områdena eller mellan stad och landsbygdsområden. Inga statistiskt signifikanta förändringar av demensprevalens observerades under perioden. Men prevalensen var lägre jämfört med resultaten från SBU:s systematiska genomgång från början av 2000-talet. Denna visade på cirka 160 000 demenssjuka totalt, medan skattningar baserade på SNAC visar på cirka 126 000–130 000 demenssjuka bland personer 60 år och äldre år 2016 och ca 135 000 totalt sett i Sverige.

Mer information:

Laura Fratiglioni, professor på Aging Research Center och forskningsledare för befolkningsstudien på SNAC-Kungsholmen, laura.fratiglioni@ki.se

Anders Wimo, professor och nationell samordnare inom SNAC-studien och ansvarig för befolkningsdelen av SNAC-studien för Nordanstig. anders.wimo@ki.se, 070-579 5383

Fakta om SNAC-studien

SNAC står för Swedish National Study on Aging and Care. Det är en långsiktig nationell forskningsstudie av åldrande, vårdbehov och omsorg för de äldre.

Studien stöds ekonomiskt av Socialdepartementet samt av kommunerna och landstingen i de fyra SNAC-områdena: De fem kommunerna i Skåne (Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad), Karlskrona kommun i Blekinge, stadsdelen Kungsholmen i Stockholms stad samt Nordanstigs kommun i Hälsingland.

Rapporten och mer information finns på www.snac.org.

Ämnen


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Presskontakt

Mai Engström

Mai Engström

Presskontakt Redaktör Kommunikation 070-002 81 07
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20