Pressmeddelande -

Ale kommun uppmärksammas på den internationella Skol-IT arenan

Ale kommun arbetar på flera olika sätt långsiktigt med att skapa en skola som speglar samhället och som kan möta framtidens kunskapskrav. Storsatsningen på ”en-till-en” (en dator en elev), som startades 2009, går ut på att alla elever ska få tillgång till en egen dator under hela skoltiden. Satsningen började med elever i åk 1-6 och nu under januari 2013 levereras de sista datorerna ut till eleverna åk 7-9 och elever Komvux och SFI.

-  Efter att dessa datorer har delats ut så har samtliga elever i Ale, från den yngste - till gymnasisten likväl som den som studerar på Komvux eller läser SFI, en egen dator. Jag känner inte till någon annan kommun, varken i Sverige eller något grannland, eller något annat land heller för den delen, där samtliga elever disponerar en egen bärbar dator, säger Per-rik Lundahl, Skol-IT strateg i Ale kommun.

-  Vi vill att eleverna ska få en naturlig kontakt med datorer och internet eftersom det är en så viktig del av vårt samhälles snabba tekniska utveckling, säger Peter Madsen, Verksamhetschef Skola/Skolbarnsomsorg Ale kommun.

På den internationella Skol-IT arenan uppmärksammas Ale kommuns satsningar. Detta har resulterat i att företaget Intel bjudit in representanter från kommunen att medverka på världens största skol-IT mässa i London, ”Bett”( Learning Technology Conferences & Workshops) för att informera om en-till en. Mässan startar 30 januari och håller på till den 2 februari.

För kommunen har delaktighet varit en framgångsfaktor i en-till-en. Grundskolan och IT-enheten i Ale kommun har i många år samverkat för att utveckla användandet av datorer till att bli en naturlig del av våra elevers skolvardag.  En gedigen infrastruktur av trådlösa nätverk har byggts på i Ale’s skolor, personal har utbildats och elever i alla åldrar har på olika sätt fått lära sig använda datorn som redskap i sin inlärning.

I Ale har man också lyssnat till elevernas önskemål. I en grupp elevers interpellation om skoldatorer till Ungdomsfullmäktige hösten 2012 undrar otåliga representanter från Aroseniusskolan när niondeklassarna kommer att få en skoldator. Svaret var att av praktiska skäl har det inte varit möjligt att utrusta alla elever samtidigt. Eleverna i Aroseniusskolan får nu till sin stora glädje sina datorer i morgon den 10 januari. Eleverna i Aroseniusskolan fick också möjlighet att påverka egenskaper som deras datorer borde ha, såsom lätt och inte för stor.  Eleverna utsåg också en grupp som i slutändan fick vara med och godkänna vilken typ av datorväska som skulle inköpas.

Effekterna av en-till en i skolan är många. Det har blivit lättare att individanpassa arbetsuppgifter. Med datorns hjälp övervinns många hinder för inlärning och möjligheterna ökar att möta varje elev på rätt nivå. Lusten att lära och samarbetet mellan elever ökar med datorn som redskap. Datorerna kan laddas med alla sorters pedagogiska program, vilket även innefattar program som används som stöd för barn i behov av särskilt stöd.

-  Jag är mycket glad och stolt över att vi idag har en fullt genomförd en-till-en satsning. Från och med januari har varenda elev i Ale kommuns skolor en egen dator. Inte för att använda som en skrivmaskin utan för att använda den som ett pedagogiskt verktyg i sitt lärande. Vi har redan sett goda exempel på hur de yngre barnen lär sig läsa och skriva snabbare med datorn som verktyg, säger Elena Fridfelt (C), Utbildningsnämndens ordförande Ale kommun.

I alla datorer finns även hjälpmedlet ”talsyntes”(artificiellt tal som ska efterlikna människans röst). För studerande på SFI (Svenska för invandrare) har detta underlättat undervisning och inlärning. Eleverna kan nu med datorn till hjälp träna ord och uttal. Dessutom finns möjlighet till att läsa och lära med hjälp av digital översättning till sitt eget språk och vice versa.

Med teknik skapas också ett behov av ökad kompetens. I Ale har man satsat stort på kompetensutveckling av lärare. Kompetensutvecklingen gäller också förskolans pedagoger, då även barnen i förskolorna i Ale omfattas av den digitala utvecklingen. I förskolorna arbetar man utifrån läroplanen, med bl.a. matematik, språk, teknik med lärplatta som verktyg. Genom att flera barn sitter tillsammans med en pedagog så tränas även det sociala samspelet mellan barnen.

Kontaktpersoner:

Verksamhetschef Skola/Skolbarnsomsorg Ale kommun

Peter Madsen, peter.madsen@ale.se, 0303 33 03 68

Skol-IT strateg Ale kommun

Per-Erik Lundahl, per-erik.lundahl@ale.se, 0303 33 00 29 alt 0704 32 00 29

IT-chef Ale kommun

Christina Larsson, Christina.larsson@ale.se, 0303 330 980

Utbildningsnämndens ordförande i Ale kommun

Elena Fridfelt (C), elena.fridfelt@ale.se, 0707 89 07 13

Lärare Aroseniusskolan 7-9

Jakob Koskel, Jakob.koskel@ale.se,  0737 73 10 68


Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • lust att lära i skolan
  • en-till-en

Regioner

  • Västra Götaland

Ale - Lätt att leva

Ale är en attraktiv kommun. Det strategiska läget mellan Göteborg och Trollhättan och med naturen in på knutarna gör att man både kan bo, arbeta och njuta av sin fritid på bästa möjliga vis. I Ale kommun är det nära till både storstaden och landet. Den 9 december 2012 invigdes nya Europaväg 45, fyrfältsväg, som förbinder Ales samhällen, samt också en dubbelspårig järnväg. Detta ger Ale fem nya pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen och därmed en helt ny tillgänglighet under år 2012.

Kontakter

Maria Reinholdsson

Presskontakt Kommunchef 0303-70 30 00

Karin Dickens

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikation 0303-33 03 44