Foto: Pernilla Hellberg, Ale kommun
Foto: Pernilla Hellberg, Ale kommun

Pressmeddelande -

Ale och Västtrafik - olika bilder av borttagen busslinje

Västtrafik säger att Ale kommun har beslutat om förändringarna för busslinjerna 412 och 414. Detta är fel. Vi tycker att det är viktigt att Aleborna får korrekt information.

I den nya tidtabellen för Ale har buss 412 tagits bort och 414 fått en annan sträckning. På ortsutvecklingsmötet i Starrkärr i förra veckan sa Västtrafiks representant att det är kommunens förtroendevalda som bestämt att Västtrafik ska göra dessa förändringar. Sanningen är att Ale kommun och Västtrafik tillsammans har sagt att busstrafiken ska prioriteras där flest människor får nytta av kollektivtrafiken.

Det är också kommunen som har drivit på för att få 414-bussen att köra in i Starrkärr. Hade inte Starrkärrsborna agerat och politikerna/tjänstemännen lyssnat hade bussen bara kört förbi utanför, som Västtrafik planerat.

Vem ansvarar för vad?

Västtrafik ansvarar för att utreda, planera och presentera hur busslinjerna ska gå och hur de ska trafikeras så att det gynnar flest Alebor. Kommunens ansvar är att sköta infrastrukturen och att föra vidare Alebornas behov av kollektivtrafik till Västtrafik.

Västtrafik säger nu att Aleborna kan få vilken kollektivtrafik de vill, bara kommunen betalar extrapengar. Detta anser kommunen är orimligt.

Våra samtal med Västtrafik fortsätter och Aleborna kommer att få information om vad som händer.

Det här har Ale kommun begärt av Västtrafik men inte fått:

  • Tydligt underlag för beslut inför förändringar i trafiken i Ale och att Västtrafik tar ansvar för dessa bedömningar
  • En plan för hur Aleborna ska få information (begäran första gången september 2018)
  • En beskrivning av alla förändringar i trafiken och vad de kommer att innebära för Aleborna
  • De nya tidtabellerna

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Ale

Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.


Ale kommun på sociala medier

       

Presskontakt

Mikael Berglund (M)

Mikael Berglund (M)

Kommunstyrelsens ordförande 0725-35 00 22
Monica Samuelsson (S)

Monica Samuelsson (S)

Kommunstyrelsens vice ordförande 0702-82 99 45

Bodil Ahnoff

Koordinator hållbarhet mobilitet 0303-70 30 04