Pressmeddelande -

Saneringen i Bohus varv genomförd framgångsrikt

Andra steget av saneringen i Ale kommun, Bohus varv, är nu slutrapporterad och klar. Den komplicerade saneringen intill Göta älv och råvattentäkten för hela Göteborgsområdet, har genomförts till ett lägre pris och mer föroreningar har dessutom grävts bort än först beräknat.

- Alla involverade har gjort ett strålande arbete och genomfört den här saneringen på bästa tänkbara sätt, säger Karin Blechingberg, projektledare Ale kommun.

I Bohus varvssaneringen har vi schaktat bort 100 000 ton förorenade massor. Prognosen från början var beräknad till ca 85 000 ton, men pengarna räckte till att ta bort mer till en kostnad av knappt 130 Mkr. Både tidplan och budget har hållits och ca 6 Mkr av bidragsmedlen från Naturvårdsverket behövde vi inte använda på grund av att saneringen blev billigare än beräknat.

- Att hålla budget och ta bort mer än beräknat är inte vanligt i sanerings-branschen. Där brukar det ofta vara tvärt om, men vi fick in flera bra anbud vid upphandlingen vilket delvis kan förklara att vi kunnat hålla budget så bra. Men den viktigaste anledningen till framgången är att vi valt rätt saneringsmetod, entreprenören NCC:s skicklighet och god planering, säger projektledare Karin Blechingberg.

Med detta är två områden, Bohus varv och Surte Glasbruksområdet, slutbesiktigade och klara. Det tredje området, Surte 2:38, är också färdigsanerat, men bland annat slutbesiktningen återstår. Ale kommun, som kämpar hårt för att bli en kommun utan svåra föroreningar, har också fått pengar för att undersöka marken i Älvängen. Troligen blir också det ett saneringsprojekt om Naturvårdsverket ger klartecken för att ta bort föroreningarna. Markundersökningen där och resultaten blir klara om några veckor.

För mer information kontakta:

Karin Blechingberg, projektledare.

karin.blechingberg@ale.se

0704-320712

Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande Ale kommun

Mikael.berglund@ale.se, 072-5350022


Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • näringsliv
  • lätt att leva
  • alependeln
  • värna om livsmiljön

Regioner

  • Västra Götaland

Ale - Lätt att leva

Ale är en attraktiv kommun. Det strategiska läget mellan Göteborg och Trollhättan och med naturen in på knutarna gör att man både kan bo, arbeta och njuta av sin fritid på bästa möjliga vis. I Ale kommun är det nära till både storstaden och landet. Den 9 december 2012 invigdes nya Europaväg 45, fyrfältsväg, som förbinder Ales samhällen, samt också en dubbelspårig järnväg. Detta ger Ale fem nya pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen och därmed en helt ny tillgänglighet under år 2012.

Kontakter

Maria Reinholdsson

Presskontakt Kommunchef 0303-70 30 00

Karin Dickens

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikation 0303-33 03 44