Pressmeddelande -

Alectas avkastning över snittet

Tjänstepensionsföretaget Alectas avkastning blev 3,1 procent under det första kvartalet. Det är 0,4 procentenheter bättre än branschsnittet under motsvarande period. Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 3,1 procent. Det är 0,4 procentenheter bättre än genomsnittet för branschen. Sett som ett genomsnitt över den senaste femårsperioden var Alectas totalavkastning 5,6 procent den sista mars vilket är 0,9 procentenheter bättre än branschen. - Vi vill också sätta standarden för hur kapitalet förvaltas så att det ger en konkurrenskraftig avkastning. Våra placeringar fortsatte att ge en god avkastning under det första kvartalet. Dessutom tillhör vi toppskiktet bland svenska livbolag när det gäller avkastning de senaste fem åren, säger Tomas Nicolin. Den sista mars var marknadsvärdet på Alectas pensionsportfölj 409 miljarder kronor och den kollektiva konsolideringen uppgick till 142 procent. För mer information, kontakta gärna Tomas Nicolin, vd, Alecta Telefon: 08-441 60 50 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, Alecta Telefon: 08-441 93 50, 070-526 93 50 Alecta erbjuder tjänstepensionen ITP – en pension som arbetsgivaren betalar. Vi förvaltar drygt 400 miljarder kronor. Våra kunder och ägare är 27 000 företag och 1,6 miljoner privatpersoner. Uppdraget kommer från Svenskt Näringsliv och PTK. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar och service kan arbetsgivarna trygga ekonomin för sina anställda både under och efter arbetslivet. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka företagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. Vi erbjuder en trygghetsförmån som passar de flesta och vill sätta standarden för hög avkastning och låga kostnader.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar knappt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Kontakter

Johan Anderson

Presskontakt presschef 070-288 68 11

Staffan Ström

Presskontakt informationschef 08-441 97 45