Pressmeddelande -

Företagen inser ledarskapets betydelse

Personer med ledande befattningar i företagen anser att de främsta orsakerna till långvarig sjukskrivning ligger i privatlivet. Det visar tjänstepensionsföretaget Alectas Hälsobarometer för det tredje kvartalet. Företagen anser att orsakerna till långvarig sjukskrivning återfinns i privatlivet. Därmed finns olikheter jämfört med allmänheten som anser att orsakerna främst återfinns i arbetslivet. Men när Alecta undersökt de arbetslivsrelaterade orsakerna så finns en samsyn i samhället. Både företagen och allmänheten anser att dåligt ledarskap bland chefer tillsammans med för höga egna krav är två av de främsta arbetslivsrelaterade faktorerna bakom långvarig sjukskrivning. – Svaren antyder att företagen inser värdet av att utveckla ledarskapet så att det finns kapacitet att skapa ett bättre förhållningssätt till framförallt de medarbetare som finns i riskzonen. Förebyggande arbete och tidiga insatser är effektivast eftersom chansen till återgång snabbt minskar ju längre en medarbetare är sjuk, säger Hans Bergenheim som är chef för Tjänstepension på Alecta. Resultatet redovisas i Alectas Hälsobarometer för det tredje kvartalet. Den visar att 11 407 nya sjukfall, som varar längre än 90 dagar, har anmälts under årets första tre kvartal. Det är en minskning med 9 procent jämfört med samma period förra året då 14 542 nya sjukfall anmäldes bland de privatanställda tjänstemännen. Som andel av alla nya sjukfall står depression, reaktion på stress och utbrändhet för 35 procent. Det är en ökning jämfört med tidigare. Hela Hälsobarometern och undersökningen finns på www.alecta.se. För mer information, kontakta Hans Bergenheim, chef för Tjänstepension, Alecta Telefon 08-441 67 10, 070-268 67 10 Johan Anderson, pressansvarig, Alecta Telefon 08-441 68 11, 070-288 68 11 Tjänstepensionsföretaget Alecta hanterar huvuddelen av tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Vi förvaltar drygt 330 miljarder kronor och ger service till 27 000 kundföretag och 1,6 miljoner försäkrade. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar kan dessa företag trygga ekonomin för sina anställda så länge de lever. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka kundföretagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar knappt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Kontakter

Johan Anderson

Presskontakt presschef 070-288 68 11

Staffan Ström

Presskontakt informationschef 08-441 97 45