Pressmeddelande -

God avkastning med låg risk

Tjänstepensionsföretaget Alecta nådde en totalavkastning på 6,3 procent för årets tre första kvartal. Det är högre än livbolagsbranschens genomsnittliga totalavkastning. Samtidigt fortsätter Alectas fokus på ökad service till kunderna. Alectas totalavkastning uppgick till 6,3 procent under de tre första kvartalen. Branschens genomsnitt, enligt Finansinspektionen, uppgick under samma period till 5,1 procent. - Vi har under årets tre första kvartal lyckats nå en totalavkastning som ligger över genomsnittet i branschen. Den goda avkastningen har vi nått trots en jämförelsevis låg andel aktier vilket gör att risken i Alectas portfölj är lägre än hos många andra svenska livförsäkringsbolag, säger Alectas vd Tomas Nicolin i en kommentar. Vi har haft en bra utveckling i alla våra tre tillgångsportföljer. Allra bäst har det gått för vårt fastighetsinnehav där avkastningen ligger klart över genomsnittet i branschen. Avkastningen för fastigheter var under de första tre kvartalen 9,2 (5,1) procent. I syfte att sänka sjukfrånvaron och kostnaderna för långtidssjukskrivningar har Alecta tillsammans med kundföretagen startat 65 olika hälsoprojekt under året. Projektens utfall har varit mycket positiva. I slutet av oktober delade Alecta också ut utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats till Svenska Statoil. Utmärkelsen är ett led i att uppmärksamma framgångsrikt arbete med hälsa. Arbetet med att bygga upp Collectum till en knutpunkt för ITP fortsätter. I slutet av september utsågs Anders Moberg till ny vd för Collectum. Alectas kollektiva konsolidering var 126 procent per den sista september. Mer information Tomas Nicolin, verkställande direktör, telefon 08-441 60 50 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, telefon 08-441 93 50

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Johan Anderson

Presskontakt presschef 070-288 68 11

Staffan Ström

Presskontakt informationschef 08-441 97 45