Pressmeddelande -

Störd sömn ökar risken för långtidsfrånvaro

Forskare från Karolinska Institutet och Institutet för psykosocial medicin har visat att ihållande störd sömn och trötthet fördubblar risken att bli långtidssjukskriven. Trötthet och dålig sömn är ett omfattande samhällsproblem och tillhör en av de två vanligaste anledningarna till att människor uppsöker läkare. Studierna är baserade på Statistiska Centralbyråns arbetsmiljöundersökning. Resultaten från en studie visar att av de personer som inte hade anmält någon sjukfrånvaro till försäkringskassan var risken för långtidssjukskrivning i ett senare skede 86 procent högre hos dem som hade störd sömn. Hos dem som upplevde trötthet var risken fördubblad. - Kvinnor är särskilt utsatta och har en fördubblad risk att utveckla långtidsfrånvaro jämfört med männen. Hög ålder är också en riskfaktor, konstaterar professor Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet och Institutet för psykosocial medicin (IPM). God sömn har betydelse för att bryta långtidsfrånvaro En parallell studie visar att de som var långtidssjuka när undersökningen började hade en dubblerad sannolikhet att vara tillbaka i arbete inom 1 år om de inte hade känt sig trötta eller haft sömnstörningar. I en tredje studie mätte forskarna sömnfysiologin hos trettiotvå långtidssjukskrivna utbrända. Resultaten visar att minskad trötthet, som är huvudsymptomet hos utbrända, är direkt kopplad till minskat antal mikrouppvaknanden (korta inslag av vakenhet). Forskarna kunde också se att låg trötthet är kopplat till återgång i arbete. - Störd sömnfysiologi ser ut att vara en viktig komponent i utvecklingen av långtidsfrånvaro av viss typ, menar professor Torbjörn Åkerstedt. Studierna är gjorda av forskare vid Karolinska Institutet och IPM med stöd av tjänstepensionsförvaltaren Alecta och Forskningsrådet för Arbetsliv och samhälle (FAS). Forskarna som lett studierna är professor Torbjörn Åkerstedt och docent Aleksander Perski. - Med rätt kunskap vill vi försöka hjälpa den enskilde tillbaka till yrkeslivet, men också minska kostnaderna för sjukskrivningar som det går att göra något åt. Vi hoppas att forskningen på det här området ska hjälpa oss med det, säger Paul Larsson, Hälsa och Välfärd, Alecta. Presentationsmaterial från presskonferensen finns på alecta.se Sömnexperternas råd för bättre sömn - Regelbundna sovtider oavsett arbete eller ledighet. - Stig upp tidigt och sov inte för mycket. - Mycket fysisk aktivitet och dagsljus. - Se till att sovrummet är mörkt, tyst och svalt. - Säg nej till åtaganden både privat och på jobbet som kräver ett stort engagemang och fokus. - Varva ner två till tre timmar före sänggående varje kväll. - Sömnproblem, djup trötthet, koncentrations- och minnesproblem, täta infektioner, problem med magen, hjärtklappning, olust, ångest eller nedstämdhet kan vara signaler att du befinner dig i en allvarlig obalans det vill säga stress. Ignorera dem inte. - Försök att förändra situationen. Allvarliga lägen brukar inte lösa sig av sig själva. Skapa alternativ det ger ofta bästa förhandlingsläge. Backa annars ur och skapa distans. - Ta hjälp och stöd av andra. Det är klokt att inte vara ensam i utsatta lägen. - Låt bli att vara perfektionistisk – åtminstone inte allt samtidigt. Källa: Professor Torbjörn Åkerstedt IPM och Karolinska Institutet och docent Aleksander Perski, Karolinska Institutet och IPM samt chef sömnmottagningen. För mer information, kontakta gärna Torbjörn Åkerstedt, sömnforskare och professor vid Karolinska Institutet och IPM, tfn 08-5248 20 41, mobil 070-630 41 35, e-post Torbjorn.Akerstedt@ipm.ki.se Aleksander Perski, sömnforskare och docent vid Karolinska Institutet och IPM samt chef för sömnmottagningen, tfn 08-5248 20 71, mobil 070-3984855, e-post aleksander.perski@ipm.ki.se Paul Larsson, chef vid Hälsa och Välfärd på Alecta, 08-441 96 59, mobil 070-209 96 59 , e-post paul.larsson@alecta.se Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundens sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 440 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,6 miljoner privatkunder och 27 000 kundföretag.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar knappt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Kontakter

Johan Anderson

Presskontakt presschef 070-288 68 11

Staffan Ström

Presskontakt informationschef 08-441 97 45