Pressmeddelande -

Tjänstepensionen okänd för de försäkrade

De flesta känner till att de har en tjänstepension. Men drygt sex av tio privattjänstemän känner inte till vad den innehåller. Det visar en undersökning som tjänstepensionsföretaget Alecta genomfört. Undersökningen visar att 88 procent säger sig ha en tjänstepension. Bland övriga säger sig 7 procent inte ha någon tjänstepension och 5 procent vet inte om de har någon tjänstepension. - Det är viktigt att tjänstepensionen uppmärksammas så att människor förstår hur viktig den är. Tjänstepensionen är utan undantag mer betydelsefull än premiepensionen för alla de privattjänstemän som omfattas av ITP-avtalet, alla de privatanställda arbetare som har Avtalspension SAF-LO samt alla offentliganställda. Tjänstepensionen är och också mer betydelsefull än eventuellt privat pensionssparande, säger Alectas pensionsekonom Eva Adolphson. När det gäller kunskapen om vad som ingår i tjänstepensionen så är den dålig. Så många som 62 procent säger sig inte veta vad som ingår. Den mest kända delen är efterlevandepensionen som 17 procent av privattjänstemännen nämner. Ålderspensionen nämns av 15 procent av de tillfrågade. Ersättning som, vid sjukskrivning och förtidspension, kompletterar sjukpenning och sjukersättning från den allmänna försäkringen nämns av 9 procent. Lika många känner till den kompletterande pensionen ITPK. - Det är uppenbart att många inte känner till den proportionella fördelningen mellan de olika delarna av pensionen. Till viss del kan denna okunskap vara orsakad av försäkringsbolag och banker säger Eva Adolphson, pensionsekonom hos Alecta. Fakta om undersökningen Undersökningen är gjord av undersökningsföretaget Ipsos som har intervjuat 1 500 privattjänstemän. Undersökningen har gjorts i form av telefonintervjuer som ägt rum mellan den 23 januari och den 3 mars 2006. Tillhörande diagram finns på www.alecta.se. För mer information, kontakta Eva Adolphson, pensionsekonom, Alecta Telefon: 08-441 62 42, 070-726 62 42 Alecta erbjuder tjänstepensionen ITP – en pension som arbetsgivaren betalar. Vi förvaltar drygt 400 miljarder kronor. Våra kunder och ägare är 27 000 företag och 1,6 miljoner privatpersoner. Uppdraget kommer från Svenskt Näringsliv och PTK. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar och service kan arbetsgivarna trygga ekonomin för sina anställda både under och efter arbetslivet. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka företagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. Vi erbjuder en trygghetsförmån som passar de flesta och vill sätta standarden för hög avkastning och låga kostnader.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar knappt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Kontakter

Johan Anderson

Presskontakt presschef 070-288 68 11

Staffan Ström

Presskontakt informationschef 08-441 97 45