Pressmeddelande -

Totalavkastning över genomsnittet

Tjänstepensionsföretaget Alectas avkastning blev 14,3 procent för 2005. Det är över en procentenhet bättre än branschens genomsnitt som blev 13,2 procent. Samtidigt är förvaltningskostnaderna branschens lägsta. Totalavkastningen för Alectas pensionsportfölj blev 14,3 procent. Det är 1,1 procentenheter över genomsnittet i branschen 2005. Den senaste femårsperioden har Alectas avkastning överträffat branschens med i genomsnitt 0,8 procentenheter. Under 2005 uppgick förvaltningskostnaderna till 0,18 procent och kapitalförvaltnings-kostnaderna till 0,05 procent av det förvaltade kapitalet. - Det är mycket angenäma nyckeltal som visar vår styrka som förvaltare och vår förmåga att pressa verksamhetens kostnader. Just kostnader påverkar den slutliga pensionen i stor utsträckning och jag tror att vi kommer att få ett ökat fokus på låga kostnader på hela pensionsmarknaden framöver, säger Alectas vd Tomas Nicolin. Alecta förvaltade 396 miljarder kronor per den sista december 2005. Portföljen bestod vid samma tidpunkt av 55 procent räntebärande värdepapper, 38 procent aktier och 7 procent fastigheter. Andelen aktier har under 2005 ökat med 7 procentenheter, främst genom värdestegring. Den kollektiva konsolideringen uppgick till 129 procent vid årsskiftet. Alectas årsredovisning publiceras i mitten av mars. För mer information, kontakta Tomas Nicolin, vd, Alecta Telefon: 08-441 60 50 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, Alecta Telefon: 08-441 93 50, 070-526 93 50 Alecta erbjuder tjänstepensionen ITP – en pension som arbetsgivaren betalar. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor. Våra kunder och ägare är 27 000 företag och 1,6 miljoner privatpersoner. Uppdraget kommer från Svenskt Näringsliv och PTK. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar och service kan arbetsgivarna trygga ekonomin för sina anställda både under och efter arbetslivet. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka företagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. Vi erbjuder en trygghetsförmån som passar de flesta och vill sätta standarden för hög avkastning och låga kostnader.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Johan Anderson

Presskontakt presschef 070-288 68 11

Staffan Ström

Presskontakt informationschef 08-441 97 45