Pressmeddelande -

Aleris förvärvar röntgen på Sophiahemmet

Aleris Diagnostik AB har förvärvat röntgenavdelningen på Sophiahemmet och stärker sin ställning inom Röntgen i Stockholms innerstad. Aleris kommer från och med den 1 januari 2009 att driva radiologiverksamheten på Sophiahemmet då det nya avtalet för landstingsfinansierad radiologi i Stockholms läns landsting träder i kraft.

En komplett röntgenavdelning
Idag erbjuder röntgenavdelningen på Sophiahemmet undersökningar med magnetkamera, datortomografi, mammografi, ultraljud, konventionell röntgen samt bentäthetsmätning. Verksamheten kommer i Aleris regi att fortsätta med samma utbud som tidigare och i minst samma omfattning. Aleris Röntgen driver idag sex röntgenavdelningar i Stockholmsområdet och kommer efter årsskiftet att vara en av nordens största radiologiproducenter.

- Aleris har köpt verksamheten på Sophiahemmet för att det är en fin och väl fungerande verksamhet. Vi har redan idag verksamhet på Sophiahemmet, genom Aleris FysiologLab och Aleris Medilab, och det känns mycket roligt att nu även få vara med och utveckla radiologiverksamheten här. Aleris kommer att investera i nya utrustningar inom såväl magnetkamera, datortomografi, mammografi, ultraljud, som inom konventionell röntgen för att säkra att Sophiahemmets röntgen även i framtiden kommer att erbjuda service med hög kvalitet, säger Anders Juhlin-Dannfelt, VD Aleris Diagnostik AB.

- Vi är mycket nöjda med att kunna presentera en lösning där vi säkerställer fortsatt röntgenverksamhet på Sophiahemmet, säger Peter Seger, VD Sophiahemmet AB. När Aleris förvärvar röntgenverksamheten tryggar vi inte bara röntgens framtid på Sophiahemmet utan får också en partner som visat en tydlig vilja att göra de investeringar i utrustning och medarbetare som kommer att krävas för att driva en verksamhet som fortsatt kommer att ligga i framkant, fortsätter Peter Seger.

För mer information kontakta
Anders Juhlin-Dannfelt, VD Aleris Diagnostik AB, tel. +46 (0) 702 46 41 01
Lars Ahlander, tf verksamhetschef Aleris Röntgen, tel. +46 (0) 704 61 00 21
Peter Seger, VD Sophiahemmet AB, tel. + 46 (0) 703 62 06 28

Om Aleris Röntgen
Aleris Röntgen ingår i Aleris Diagnostik. Vi erbjuder undersökningar med magnetkamera (även öppen), datortomografi, ultraljud och konventionell röntgen. Aleris Röntgen finns idag i Stockholm vid Järva, Dalens sjukhus, Rosenlunds sjukhus, Sabbatsberg, Stockholms sjukhem samt i Täby. Inom Aleris Röntgen utförs årligen ca 115 000 undersökningar och här arbetar ca 70 personer. Läs mer på www.alerisrontgen.se Aleris har även röntgenverksamhet på Elisabethsjukhuset i Uppsala, läs mer på www.elisabethsjukhuset.se

Om Aleris
Aleris är, med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, ett av nordens största vårdföretag. Aleris erbjuder tjänster inom fyra områden - Healthcare, Diagnostics, Senior Care och Mental Health. Aleris omsätter på årsbasis ca 3 miljarder SEK och har ca 5000 anställda. Läs mer på
www.aleris.se

Om Sophiahemmet
Sophiahemmet är det privata sjukhuset som kombinerar modern diagnostik och behandling med mer än hundraårig tradition av personlig och professionell omvårdnad. På Sophiahemmet är mer än 250 specialistläkare verksamma inom ett 40-tal behandlingsområden, totalt arbetar drygt 900 personer på området. Tillsammans med sjukvårdsverksamheten bedrivs patientnära forskning samt Sophiahemmet högskola. Mer information: www.sophiahemmet.se

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Verksamheten omfattar sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris erbjuder tjänster av hög kvalitet till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själva betalar för sin sjukvård.

Aleris affärsidé är att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidra till ökad samhällsnytta genom innovativa lösningar. Hög kvalitet på våra tjänster är en förutsättning för vår verksamhet.

I och med sammanslagningen med Proliva omsätter Aleris i Sverige nu 4,5 miljarder SEK och har totalt 3 600 medarbetare. Sett till hela Skandinavien har Aleriskoncernen totalt 5,400 medarbetare och omsätter cirka 7 miljarder SEK. Aleris ägs av Triton.

Kontakter

Sara Leffler Morge

Presskontakt Kommunikationsschef Informationschef 0736-826036