Pressmeddelande -

Nybildat Advisory Board stödjer Aleris i utvecklingen

Aleris har bildat ett Advisory Board vars huvudsyfte är att bidra med värdefull kunskap och dialog i utvecklingsarbetet inom området psykisk hälsa. Här deltar företrädare för flera kända brukar- och anhörigorganisationer samt professionella från kommun och landsting.

Vårt Advisory Board är en avgörande resurs för att vi skall kunna nå vårt mål och skapa morgondagens psykiatri och rehabilitering för människor med psykiska funktionsnedsättningar. Medlemmarna ger oss nya vinklar och perspektiv på vår verksamhet och hjälper oss att hitta långsiktiga strategier för att arbeta med våra brukare och närstående på nya, bättre sätt, säger Ceclia Halvars Öhrnell, chef för Aleris Division Mental Health.

Rakel Lundgren är ordförande i Schizofreniförbundet och en av medlemmarna av Aleris Advisory Board och kommenterar sitt engagemang;.
"Jag vill vara med och utveckla moderna koncept för stöd- och vårdinsatser till människor med svåra psykiska funktionsnedsättningar, och jag tror att en sånt här forum kan vara ett sätt"


Följande personer är med Aleris division Mental Healths Advisory Board:

• Lise-Lotte Risö-Bergerlind, Borås, erfaren psykiater och psykoterepeut med lång erfarenhet av att driva och utveckla psykiatrisk vård bland annat som överläkare
• Agneta Ekman, Luleå, Socialchef med bakgrund som bl a medicinalråd vid Socialstyrelsen och nu drivande i utvecklingen av socialtjänsten i Luleå i egenskap ev socialchef
• Ordförande i RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa), Jan-Olof Forsén
• Ordförande i Schizofreniförbundet, Rakel Lundgren
• Ordförande i Fountain House Sverige, Ulf Ringdahl

För mer information - kontakta:
Då är du välkommen att kontakta Cecilia Halvars Öhrnell på +46 70 484 26 11 eller på cecilia.ohrnell@aleris.se

Om Aleris
Aleris är, med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, ett av Nordens ledande vårdföretag. Aleris erbjuder tjänster inom fyra områden - sjukvård, diagnostik, äldreomsorg och psykisk hälsa. Aleris omsätter på årsbasis ca 2,9 MSEK och har ca 5000 anställda. Mer info se www.aleris.se

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Schizofreniförbundet, är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden intresse- och handikapporganisation som arbetar för att tillvarata intresset för de som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar, samt deras anhöriga.

Fountain House är en unik, certifierad och fungerande modell inom psykiatrisk rehabilitering. En öppen dörr för människor med psykisk ohälsa. En verksamhet som bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Verksamheten omfattar sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris erbjuder tjänster av hög kvalitet till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själva betalar för sin sjukvård.

Aleris affärsidé är att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidra till ökad samhällsnytta genom innovativa lösningar. Hög kvalitet på våra tjänster är en förutsättning för vår verksamhet.

I och med sammanslagningen med Proliva omsätter Aleris i Sverige nu 4,5 miljarder SEK och har totalt 3 600 medarbetare. Sett till hela Skandinavien har Aleriskoncernen totalt 5,400 medarbetare och omsätter cirka 7 miljarder SEK. Aleris ägs av Triton.

Kontakter

Sara Leffler Morge

Presskontakt Kommunikationsschef Informationschef 0736-826036