Pressmeddelande -

Alfa Laval har tecknat ett avtal om att sälja delar av sin ”Greenhouse”-verksamhet till NIBE

Verksamheten för värmeväxlarsystem har varit en del av ”the Greenhouse” sedan 2016. Den flyttades dit tillsammans med några andra utvalda produktgrupper för att ges bästa möjliga förutsättningar för ett förbättrat resultat. Strategin har visat sig vara framgångsrik och värmeväxlarsystem-verksamheten redovisade intäkter på 300 miljoner kronor under 2017.

”Verksamheten har verkligen förbättrats under 2017”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Dock har vi dragit slutsatsen att verksamheten kommer att få ännu bättre möjligheter att utvecklas inom NIBE-koncernen. NIBE-koncernen är en stark aktör med dedikerat fokus på VVS-industrin – och värmeväxlarsystemen kommer att bli ett värdefullt komplement till deras nuvarande produktportfölj.”

”Med förvärvet får NIBE Climate Solutions ett högkvalitativt kompletterande produktsortiment med goda affärsmöjligheter, samtidigt som det skapar synergier med NIBEs värmepumpar”, säger Gerteric Lindquist, NIBE Industriers koncernchef. ”Det känns också värdefullt och positivt att såväl ledning som övriga anställda fortsätter sina anställningar i NIBE-koncernen.”

Överenskommelsen om att avyttra affärsområdet för värmeväxlarsystem till NIBE-koncernen kommer att påverka cirka 60 anställda i Sverige, Frankrike, Ryssland, Tjeckien, Finland, Storbritannien och Slovakien. Dessa medarbetare kommer att fortsätta sin anställning inom NIBE-koncernen i samband med slutdatum för transaktionen.

Alfa Laval kommer att fortsätta att utveckla och producera värmeväxlare för VVS-marknaden, inklusive fjärrvärmeapplikationer, där Alfa Lavals teknik och produkter anses vara referenslösningar. NIBE Group kommer att vara kund till Alfa Laval även efter avyttringen.

Kategorier

  • energi

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda.