Gå direkt till innehåll
Preem uppgraderar raffinaderier med värmeväxlare från Alfa Laval

Pressmeddelande -

Preem uppgraderar raffinaderier med värmeväxlare från Alfa Laval

Preem använder Alfa Lavals plattvärmeväxlare Compabloc i sina processer. Därmed fortsätter Sveriges största bränsleföretag att göra sin raffinaderiverksamhet mer hållbar. Och sparar samtidigt miljoner.

– Vill vi vara en del av lösningen, inte problemet, säger Gunnar Olsson, Preems teknikchef.

Preem använder Alfa Lavals Compabloc-teknik. Som ett led i att göra sin verksamhet mer hållbar väljer bränsleföretaget att installera enheter av den svetsade plattvärmeväxlaren i sitt raffinaderi i Lysekil.

– Det var ett ganska enkelt beslut. Alfa Laval Compabloc är betydligt mer energieffektiva än traditionella lösningar. De kompakta enheterna tar också mindre plats, vilket gör att de går att använda i ett större antal tillämpningar där andra värmeväxlarlösningar inte är möjliga, säger Gunnar Olsson, teknikchef på Preem.

Stor sänkning av utsläppen

Preem har två raffinaderier i Sverige, ett i Göteborg och ett i Lysekil. Under 2012 genomförde företaget en omfattande energigranskning av anläggningen i Lysekil. Granskningen resulterade bland annat i att ledningen bestämde sig för att ersätta fyra av sina traditionella tubvärmeväxlare med en Alfa Laval Compabloc i en av raffinaderiets viktigaste processer, den atmosfäriska destillationen. Det är här som råolja separeras i olika fraktioner, en process som är oerhört energiintensiv.

Investeringen i Alfa Lavals värmeväxlare, som ensam återvinner 22,6 MW energi, ledde till att Preem kunde öka sin återvinning av energi i destillationsprocessen med 7 MW.. Ekonomiskt innebär det en besparing på omkring 2,2 miljoner USD per år.

– Investeringen sänkte vår energiförbrukning avsevärt. Utsläppen av koldioxid, svavel och kväveoxid har också reducerats. Allt som allt har vi kunnat reducera utsläppen av koldioxid med 14600 ton per år, säger Gunnar Olsson. Det ger samma effekt som att ta 30 000 bilar från vägarna.

Förbättringar som inte går att blunda för

Preem har gjort hållbarhet till en central del sin verksamhet, med det långsiktiga målet att göra verksamheten helt klimatneutralt. Alfa Laval välkomnar företagets beslutet att investera i Compabloc-tekniken som ett sätt att nå sina klimatmål.

– På grund av riskerna vid hanteringen av bränsle och andra raffinaderiprodukter vid höga temperaturer och tryck är raffinaderibranschen erkänt konservativ när det gäller att införa ny teknik. Med Alfa Laval Compabloc har vi dock börjat märka ett trendbrott. Både affärsmöjligheterna och miljöfördelarna är så betydande att de inte går att blunda för. Det är glädjande att ansvarsfulla aktörer som Preem banar vägen för detta, säger Eva Andersson, Refinery Industry Manager på Alfa Laval.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda.

Presskontakt

Evae Andersson

Evae Andersson

M.Sc. Chemical Engineering Refinery Industry Manager, Global Technology +46 46 36 68 98

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda.

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 3
226 55 Lund
Sverige