Gå direkt till innehåll
Så här blev Alfons Åberg tillgängligt för alla

Pressmeddelande -

Så här blev Alfons Åberg tillgängligt för alla

Detta projekt bidrar till att dels skapa tillgång till kulturupplevelser för barn med funktionsnedsättningar, men även till att skapa interaktion mellan barn med och utan funktionsnedsättningar genom lek och lärande.

Under året som gått har Alfons Åberg Kulturhus i Göteborg arbetat tillsammans med HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan)  för att göra verksamheten mer tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. Med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse har programaktiviteter setts över för att de bättre ska passa barn som har svårigheter att höra eller svårigheter att tolka, bearbeta eller förmedla information.

Varför gör ni det här?

 – Barn med funktionsnedsättning skall kunna delta i lek och lärande på samma villkor som andra barn, säger Charlotte Dahlborg Oskarsson, projektkoordinator på Alfons Åbergs Kulturhus. Rent konkret innebär det att våra programpunkter har setts över med både innehåll, längd, ljud och ljus mm. Bäst fungerar de programpunkter som har tecken som stöd och pantomimer.

Hur har ni gått tillväga?

– För att sprida kunskaperna kring hur det är att leva med en funktionsnedsättning har verksamhetens personal i början av projektet genomgått en utbildning. Vi har därefter genomfört ett antal workshops med barn och föräldrar i olika testgrupper som har fått testa programpunkterna och kommit med synpunkter. De har gett oss relevant och önskad information tack vare bra storlek och sammansättning i gruppen säger Henrik Ehrlington, HSO Göteborg.

Faktaruta:

  • Verksamhetens personal har i början av projektet genomgått en utbildning.
  • Skådespelare har fått teckenspråksutbildning.
  • Teckenspråksfilmer finns tillgängliga med Alfons Åberg och vykort.
  • En hörslinga finns tillgänglig i teatern.
  • Bildschema har tagits fram på hemsidan för att underlätta kommunikation och förståelse.
  • En film har lagts upp på hemsidan, ”Lek och lär på Alfons Åbergs Kulturhus”.
  • Hörselhjälpmedel har lånats via Comfort Audio som kan användas vid behov för att lyssna på sagoläsning mm.
  • Den 19 november presenterades resultatet av projektet i samband med föreställning, teckensång och kalasfika till alla barn.

Ämnen

Kategorier


Alfons Åbergs Kulturhus är ett kreativt kulturhus för barn och deras vuxna. Här kan nyfikna barn leka, busa, klättra och upptäcka i ett hus fullt med finurliga saker. Dagliga programpunkter erbjuds, det blir t ex teater, gestaltning, frömatte, musik, barnpuls och lära känna snytbaggar. På Alfons Åbergs Kulturhus finns höghuset som Alfons bor i, hans vardagsrum, läskiga monstret, helikoptern och förstås Millan, Mållgan, farmor och mycket mer. De vuxna kan slå sig ner i läshörnan, ta en kopp kaffe och en bulle, surfa fritt på vårt Wi-Fi eller låtsas vara Alfons pappa eller farmor. På vägen hem kan man köpa med sig något roligt från butiken. För mer information se alfonskulturhus.com

Kontakter

Fredrik Beckman

Fredrik Beckman

Presskontakt Presskontakt Alfons Åbergs Kulturhus +46 707 13 59 78
Lisa Ödman

Lisa Ödman

Presskontakt Marknadsföring/PR/Kommunikation 0705-10 24 30

Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg

Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg är en icke vinstdrivande stiftelse som driver ett kreativt kulturhus för barn och deras vuxna. Här kan alla nyfikna barn leka, upptäcka och lära i ett hus fullt med finurliga saker. Dagliga programpunkter erbjuds inom till exempel barnteater, gestaltning, läsning, matte och naturorienterade ämnen. På Alfons Åbergs Kulturhus finns höghuset som Alfons bor i, hans vardagsrum, läskiga monstret, helikoptern och förstås Millan, Mållgan, farmor och mycket mer. De vuxna kan slå sig ner i läshörnan, ta en kopp kaffe och en bulle, surfa fritt på vårt Wi-Fi eller låtsas vara Alfons pappa eller farmor. På vägen hem kan man köpa med sig något roligt från butiken. För mer information se alfonskulturhus.com

Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg
Slussgatan 1
411 06 Göteborg
Sverige