Pressmeddelande -

Ännu fler smarta soptunnor ska spara på miljön

Nu har vi fått ännu fler soldrivna och självkommunicerande soptunnor! Kommunen har tredubblat antalet smarta soptunnor och förutom att man sparat på antalet hämtningar så används även de nya soptunnorna mer.

Den nya generationens soptunnor är både självkommunicerade och självkompakterande. De trycker själva ihop det som slängs och kan även meddela när de är på väg att bli fulla. På så sätt spar kommunen på antalet hämtningar och tunnorna kan placeras där man märker att de behövs som mest.

På ovansidan sitter solceller som driver sopkärlen. Och när någon kastar i skräp så känner kärlen av detta och trycker genast ihop avfallet. Dessutom så skickar sensorer i tunnorna ut meddelande till mottagaren om hur fulla tunnorna är och om de behöver tömmas.

      — Vi har varit väldigt nöjda med de soptunnor vi har haft och de som arbetar med att tömma dem får information direkt till sina mobiltelefoner om när soporna behöver hämtas. Dessutom så märker vi att folk använder soptunnorna mer och slänger mer skräp i dem. Nu funderar vi på att köpa in ännu fler, säger Åke Aronsson som är kommunens projektledare för infrastruktur.

I nuläget har kommunen totalt sett sex stycken smarta soptunnor, och det finns alltså planer på att investera i ännu fler. De smarta sopkärlen, som kan kommunicera med ägaren via nätet, står placerade vid Lilla Torget, vid Åmanska Parken och vid Stora Torget i Alingsås. Dessutom finns tre stycken placerade på Kungsgatan.

Big Belly kallas tunnorna och förutom en renare offentlig miljö, effektivare avfallshantering, lägre kostnader och miljömässiga vinster kan man enligt tillverkaren minska sophämtningen med upp till 80 procent när det gäller de utbytta soptunnorna.

Kontakt:

Åke Aronsson, projektledare infrastruktur, ake.aronsson@alingsas.se, tfn: 0322-61 62 42, 070-623 48 28.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • bygga - bo - miljö

Regioner

  • Alingsås


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning.