Pressmeddelande -

Alingsås deltar i global konferens

Alingsås kommuns utbildningsförvaltning är i veckan representerad i Stavanger där den globala konferensen International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) pågår. Forskare och praktiker från hela världen deltar, och från Alingsås är Torbjörn Ott på plats och presenterar två olika projekt på torsdag och fredag.

Torbjörn Ott är historielärare och lektor i tillämpad IT vid utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun. Båda projekten som han presenterar i Norge är just nu pågående med anknytning till digitaliseringen av utbildningen vid Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen.

-Vi behöver hela tiden sträva efter att utveckla och förbättra skolan för våra elever. Konferensen ICSEI är en bra arena för att komma i kontakt med det senaste inom skolutveckling och för att lyfta fram Alingsås som en aktiv aktör i sammanhanget, säger Torbjörn Ott.

Implementering av digital agenda

Den första presentationen handlar om hur utbildningsförvaltningen har utvecklat och implementerat en digital agenda.

-Ytterst handlar den digitala agendan om elevernas rätt till en skola som rustar dem för en framtid där arbete och studier i stor utsträckning bedrivs i digitala miljöer, säger Torbjörn Ott och fortsätter:

- Agendan utgår från övergripande internationella, nationella och lokala policydokument. Det som är unikt är hur flera olika nivåer i organisationen har samverkat i designprocessen. Den har utvecklats i samverkan med lärare och skolledare och sedan antagits av utbildningsnämnden.

Arbetet med att utveckla gymnasie- och vuxenutbildningen utifrån den digitala agendan kommer att pågå under en lång tid. Presentationen vid ICSEI - som är författad av Torbjörn Ott och Anneli Schwartz, tf. kommundirektör och tjänstledig chef för utbildningsförvaltningen, handlar om designprocessen och några observationer från implementeringsfasen.

Besök i München

Den andra presentationen vid ICSEI handlar om ett initiativ från historielärarna på Alströmergymnasiet i syfte att utveckla användningen av digitala lärarresurser inom undervisning i historia. Målet är att utifrån den digitala agendan och de förändrade kursplanerna som gäller sedan höstterminen 2018 bidra till utvecklingen inom tre områden; ämnesundervisningen och därigenom måluppfyllelsen, det kollegiala lärandet och arbetet mot våldsbejakande extremism. Metoden och innehållet är baserat på forskning kring skolutveckling och kollegialt lärande.

Projektet är pågående och hittills har det inneburit att sex historielärare från Alströmergymnasiet har fortbildat sig i produktion av undervisningsfilmer. Lärarna besökte under hösten München för att på plats spela in filmer och skapa digitala guidningar i historiska miljöer. Tillbaka i Alingsås användes filmerna till att skapa ett undervisningsupplägg kring nazismen som ska finnas tillgängligt online som en resurs för alla lärare vid skolan att kunna använda sig av i sin undervisning. 

-Vi tänkte att vi inte kan ta alla elever till München, men kanske kan vi ta en liten bit av München hem till eleverna, säger Torbjörn Ott.

Även om en stor del av projektet ännu återstår har lärdomarna redan varit många. Genom att lärarna utsätter sig själva för en typ av redovisning som liknar de uppgifter eleverna kan få har det också inneburit att elevperspektivet bejakats.

- Det är givande på så många nivåer. Dels är det en ämnesfortbilning, men vi lär oss också att filma och om utrustning. Det är som att vi också får pröva på att vara elever, säger Marcus Swenson, en av historielärarna som deltar i projektet.

Som en del i projektet ingår också att de deltagande historielärarna ska dela med sig av sina erfarenheter av att skapa filmer och ett digitalt undervisningsupplägg till undervisande kollegor inom hela utbildningsförvaltningen.

Resultatet presenteras på ICSEI

Projektet bevakas utifrån ett vetenskapligt perspektiv och det uppnådda resultatet utifrån det perspektivet presenteras nu på ICSEI. Konferensbidraget är författat av Torbjörn Ott, Henrik Gullberg, historielärare vid Alströmergymnasiet, och Martin Tallvid, lektor vid Centrum skolutveckling i Göteborgs stad och vid Göteborgs universitet.

Mer information

Torbjörn Ott, lektor och lärare, 0322 - 61 65 24.

Anneli Schwartz, tf. kommundirektör, 0322 - 61 71 72.

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • utbildning - skola - förskola

Regioner

  • Alingsås


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning.