Skip to main content

Alingsås fick rätt mot Försäkringskassan

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2019 09:10 CET

För ett knappt år sedan överklagade Alingsås kommun ett beslut från Försäkringskassan till Förvaltningsrätten. Nu har Förvaltningsrätten meddelat beslut, och där framgår att Försäkringskassan häver sitt tidigare beslut och har nu betalat Alingsås kommun den ersättning som kommunen krävde.

Bakgrunden till tvisten är tre månader av assistansersättning från 2018 som Alingsås kommun inte fick från Försäkringskassan, trots att kommunen utfört assistans hos en enskild. Motiveringen till avslaget var för sent inkommen räkning. Alingsås kommun menar emellertid att felet var Försäkringskassans, som i kommunikationen i ärendet endast involverat den enskilde och dennes gode man och inte Alingsås kommun. Så borde ha skett då Alingsås kommun hade rollen som assistanssamordnare och det hade skrivits fullmakter mellan kommunen och den enskilde.

— Det är vi som kommun som handlägger och vi skulle absolut ha fått kopior av allting för att följa ärendet, säger Anita Hedström, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen på Alingsås kommun. 

Därför begärde Alingsås kommun omprövning av beslutet att neka assistansersättning. När även detta nekades av Försäkringskassan valde Alingsås kommun att ta ärendet vidare till Förvaltningsrätten. Där blev det till slut tre separata mål, ett för varje månad som assistansersättningen uteblivit på grund av för sent inkommen räkning.

Dom i Jönköping avgörande

I Förvaltningsrätten har nu Alingsås kommun fått rätt. Besluten i de tre målen baseras på yttranden från Försäkringskassan där de med hänvisning till en dom i Kammarrätten i Jönköping inte längre anser att det finns stöd för att neka assistansersättning på den grunden att komplett räkning kommit in för sent i förhållande till Försäkringskassans egna föreskrifter. 

— Skönt att vi som en liten kommun fick rätt mot en stor aktör som Försäkringskassan. Beslutet visar att det inte fanns något lagligt stöd i Försäkringskassans föreskrifter, och att Försäkringskassan insett det efter domen som föll i Jönköping, säger Anita Hedström, som hoppas att detta kan komma andra kommuner till nytta. 

— Såväl domen i Jönköping som vårt ärende ger kommuner konkreta verktyg om det uppstår liknande situationer. Dessutom känns det bra att vi faktiskt fått den assistansersättning vi hade rätt till.

Mer information
Anita Hedström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, 0322 - 61  60 00 (vxl)


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.