Pressmeddelande -

Alingsås grundskola visar fortsatt goda resultat

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelser för grundskola 2013, som offentliggjordes den 10 april, visar Alingsås fortsatt goda resultat.

Rapporten, som avser läsåret 2011/2012, utgår ifrån kunskapsresultaten och visar resultatutvecklingen i Sveriges 290 kommuner. I år placerade sig Alingsås på 45 plats, jämfört med plats 17 år 2012 och plats 57 år 2011. Bland Göteborgsregionens 14 kommuner hamnar Alingsås på en femteplats.

– Det är glädjande att Alingsås fortfarande placerar sig i toppen av GR-kommunerna. Jag är stolt över det arbete som all personal gör i våra verksamheter för våra barn och elever, säger Cecilia Knutsson, chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun.

För andra året i rad innehåller rapporten även en del där elevernas syn på skolan i skolår 5 och 8 jämförs mellan 87 000 elever i Sverige

– Vad gäller trivsel och motivation, är en utmaning att fortsätta att arbeta med elevernas motivation som vi vet sjunker under skoltiden. Att motivera elever är en av lärarnas svåraste och viktigaste utmaningar, berättar Cecilia Knutsson.

Kontakt

Cecilia Knutsson, chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun, tfn: 0322-61 64 22, e-post: cecilia.knutsson@alingsas.se


Relaterade länkar

Ämnen

  • Skola

Regioner

  • Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.