Skip to main content

Alingsås kommun inför bevattningsförbud

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2018 15:14 CEST

Till följd av den ihållande torkan inför Alingsås kommun bevattningsförbud.

    — Vi vill arbeta proaktivt genom att vara ute i god tid och spara på vattnet. Det råder ingen omedelbar risk för att dricksvattnet ska ta slut, men om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi ha marginaler kvar i ledningsnätet. Det finns dessutom närliggande kommuner som börjar få ont om vatten och eventuellt kan vi då behöva bistå härifrån, berättar Maria Jacobsson som är tillförordnad teknisk chef i Alingsås kommun.

Upp till 25 procent går till bevattning

Sedan tidigare har bevattningsförbudet gällt för de kommuninvånare som får sitt vatten från kommunens grundvattentäkter i Sollebrunn, Gräfsnäs, Magra och Ödenäs. Men i och med att torkan håller i sig så utökas nu bevattningsförbudet till att gälla samtliga hushåll samt företag och föreningarmed kommunalt vatten i Alingsås kommun. Kommunens huvudvattentäkt är sjön Färgen och då vattenförråden inte fylls på som de brukar i sommar, så anser kommunen att ett förbud blivit nödvändigt.

    — Det kommunala dricksvattnet är samhällets viktigaste resurs och upp till en fjärdedel av det vatten som produceras under den här perioden går åt till bevattning. I och med att vattenmagasinen inte fylls på i och med den långvariga torkan så ser vi att ett bevattningsförbud blivit nödvändigt.

Det här innebär förbudet

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

Även förbjudet att ta vatten från åar

Det ihållande varma vädret påverkar inte bara oss människor utan även växt- och djurlivet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har därför gått ut med ett förbud mot att ta vatten från länets små och medelstora vattendrag, dvs. bäckar och åar.

Bevattningsförbudet gäller även abonnenter som får kommunalt dricksvatten via någon av kommunens vattenföreningar.

Kontakt:

Maria Jacobsson, tf teknisk chef Alingsås kommun, maria.jacobsson@alingsas.se, tfn: 0322-61 72 43.

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.