Pressmeddelande -

Alingsås kommun satsar på större samverkan med företagarna

Alingsås kommun hamnar på plats 173 i Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät. Med en rad nya satsningar på så hoppas kommunen på att kunna klättra i kommande företagarrankningar.

Svenskt Näringsliv mäter årligen hur företagarna i landets 290 kommuner upplever företagarklimatet. Den nya rankningen ser kommunen som en sporre för att fortsätta arbetet med att förbättra företagarklimatet.

    – Nöjda företagare är oerhört viktigt för oss och vi tar resultatet av mätningen på största allvar. Bland annat jobbar vi med nätverksträffar, företagsbesök, samverkan, utbildningsinsatser, seminarier, nya e-tjänster, mässor som vi är på tillsammans med företagen och nyhetsbrev till företagarna, säger Cecilia Reuterberg som är näringslivschef i Alingsås kommun.

Handlingsplan ska förbättra bemötandet

Delrankningar presenteras löpande av Svenskt Näringsliv och kommunen har därför känt till delar av resultatet av rankningen sedan flera månader.

    – Vi har redan och satt igång flera processer för att företagarna ska känna en större nöjdhet. Bland annat har jag tagit fram en handlingsplan för att förbättra bemötandet, en del i detta är en bemötandeutbildning som kommunens tjänstemän får gå. Den har redan genomförts i en första omgång och nu tas nästa steg i detta arbete, säger Cecilia Reuterberg.

Dialogen med handlarna intensifieras

Kommunen har de senaste åren arbetat aktivt med att stötta olika företagsbranscher i kommunen, bland annat industrin. Den senaste fokusgruppen är handlarna, vilka utgör en betydande del av dem som svarat på Svenskt Näringslivs senaste enkät, och inom denna grupp är man på kommunen medveten om att det behövs en satsning.

    – Inom detta område har kommunen sedan rankningen gjordes startat upp en rad åtgärder som ska stärka samverkan med och stödet till handlarna. Bland annat så för just nu våra politiker en dialog med handlarna, vi har startat en utvecklingsgrupp för centrum och det ska anställas en handelsutvecklare. Dessutom så har det avsatts medel i investeringsbudgeten för att göra stadskärnan ännu trevligare, berättar Cecilia Reuterberg.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Alingsås

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.