Pressmeddelande -

Alingsås med i Glokala Sverige

Alingsås kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. En av dessa är Alingsås kommun.

- Det är roligt att vi ges möjlighet till en bra start i arbetet med Agenda 2030 i form av riktade insatser från FN-förbundet och SKL. Det kommer att vara utbildning och erfarenhetsutbyte om Agenda 2030 och det riktar sig till både politiker och tjänstemän, säger Robert Gustafsson, strateg för mänskliga rättigheter i Alingsås kommun.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida. Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Mer information

Kontaktperson Alingsås kommun: Robert Gustafsson, MR-strateg, tel 0322 61 61 51.

Kontaktperson Svenska FN-förbundet: Pekka Johansson, pressekreterare, tel 073-374 62 84.

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert, tel 070-606 41 93.

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • vård, omsorg och sociala frågor

Regioner

  • Alingsås


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning.