Pressmeddelande -

Alingsåsarna tycker till om parker och parkeringar

Nu ska Alingsåsarna säga sitt om kommunens parker och parkeringsplatser. Det i och med att tekniska förvaltningen går ut med en enkät där kommuninvånarna får tycka till om deras olika verksamheter.

Det här är andra året i rad som kommunen går ut med enkäten och syftet är att bli ännu bättre.

–  Vi vill naturligtvis veta vad Alingsåsarna tycker om det vi gör och ha deras tankar och idéer för att förbättra och utveckla verksamheten, berättar trafikinformatör Kjell-Eve Jäderström.

Enkäten finns på kommunens hemsida, och består av en rad olika frågor. För de som önskar enkäten i pappersformat finns den att hämta i Tekniska förvaltningens reception på Sveagatan i Alingsås samt på huvudbiblioteket i Alingsås.

Tidigare enkät har förändrat elevers väg

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare en enkät som går ut till kommunens samtliga grundskoleelever, där de får tycka till om vägarna till och från skolan. Kommunen har sedan använt sig av barnen och ungdomarnas synpunkter för att förbättra gång- och cykelvägar.

–  Det hela har lett till att vi gjort om flera saker. Bland annat har vi byggt om vid Bollvägen i Alingsås, så att trottoaren blivit bredare och nu har både en gång- och en cykelbana. Denna har vi dessutom bundit samman med andra gång- och cykelbanor.  Vi har även bett husägare att klippa häckar som barnen tyckt varit störande, samt satt upp staket. Vi hoppas att eleverna blivit nöjda!

Mycket frågor från Alingsåsarna

Enkäten till ungdomarna går ut var annat år, medan den enkät som rör tekniska förvaltningens olika verksamheter kommer att göras varje år.

–  Det händer saker inom detta område hela tiden, och Alingsåsarna har mycket frågor.  Därför vill vi varje år kunna pejla av vad kommuninvånarna tycker och kunna anpassa oss efter deras önskemål.

Enkäten kommer att gå att svara på till och med den 25 maj.

Kontaktperson:

Kjell-Eve Jäderström, trafikinformatör, e-postadress: kjell-eve.jaderstrom@alingsas.se, tfn: 0322-61 62 60.


Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Alingsås

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.