Pressmeddelande -

Alla skolor och förskolor i Alingsås håller öppet under första strejkveckan

Från och med måndagen den 29 april kan fackförbundet Kommunals barnskötare, dagbarnvårdare och vaktmästare tas ut i strejk. Kommunstyrelsens ordförande har fattat beslut om att ta hjälp av politiker och förvaltningschefer för att kunna hålla öppet skolorna under konflikten. Han har också upprättat en konfliktledningsgrupp.
Det står också klart att föräldrar kan erbjudas barnomsorg inom förskolan under kommande vecka, men i begränsad omfattning.

Många arbetstagare kommer att vara uttagna i strejk nästa vecka om kommunals varsel träder ikraft. Detta kommer att påverka barnomsorgen, förskole- och skolverksamheten i Alingsås. Efter en tydligare översyn så kan barn- och ungdomsförvaltningen nu konstatera hur strejken påverkar förskole- och skolverksamheten i Alingsås kommun.

Föräldrar kommer att kunna erbjudas barnomsorg, men i begränsad omfattning

Daniel Filipsson har som kommunstyrelsens ordförande beslutat att skolorna skall hållas öppna genom att låta politiker och förvaltningschefer låsa upp skollokalerna. På så sätt kan skolverksamheten vara igång som vanligt.

-  Alla våra förskolor och skolor skall hållas öppna trots om nu strejken bryter ut på måndag. Som förtroendevald anser jag att det i det här läget är viktigt att ta hänsyn till kommuninvånarna och föräldrarnas bästa men inte minst elevens rätt till skola, säger Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande.

Grundplaneringen innebär för de flesta förskolor, att kommunen kan erbjuda omsorg två av veckans fyra arbetsdagar, den kommande veckan 29 april-3 maj. Så ligger grundplaneringen även för veckan efter 6 maj-10 maj.

Hur förskoleverksamheten kan organiseras på respektive förskola ser lite olika ut i kommunen beroende på skolans förutsättningar. Det finns förskolor som kan erbjuda något mer omsorg, beroende på hur det totala omsorgsbehovet ser ut på förskolan, samt beroende på vilka arbetstagare det är som går ut i strejk. Men öppettiderna kommer för de flesta avdelningar att vara begränsade utifrån normala öppettider.

    - Jag vill återigen vädja till de som har möjlighet att vara hemma med förskolebarnen eller som kan ta med barnen till jobbet att meddela detta till sin förskola. På så sätt kan vi tillsammans hjälpas åt att lösa det för dem som verkligen har ett akut behov och som inte har några andra lösningar, när vi står med begränsat antal personal, säger Cecilia Knutsson, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Ingen omsorg för den som har dagbarnvårdare

Den förälder som har omsorg hos dagbarnvårdare som är uttagen i strejk kommer tyvärr inte att kunna erbjudas omsorg.

Detaljerad information om respektive förskola

Föräldrar kommer att få svar på vad som gäller vid den egna förskolan och vilken planering som gäller för det egna barnet.

Avgiftsreducering för utebliven barnomsorg

Föräldrar behöver inte betala för de dagar som man inte utnyttjar omsorg. Avdrag för utebliven barnomsorg kommer att göras.

Även sophämtning berörs

Som nämnts tidigare kommer även sophämtningen att påverkas av strejken. Men här ser kommunen ännu inte några större störningar i nuläget.

Mer information

Löpande och aktuell information finns under www.alingsas.se och kommunens facebooksida facebook.com/alingsaskommun

Det finns också information på www.kommunal.se

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Alingsås

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.