Pressmeddelande -

Cecilia Knutsson blir stabschef vid Alingsås kommunledningskontor

Cecilia Knutsson får en nyinrättad tjänst som stabschef vid kommunledningskontoret. Hon tillträder 14 januari, samma dag som Maria Standar gör sin första dag på jobbet som kommundirektör. Rollen som stabschef innebär ett stort ansvar för arbetet på kommunledningskontoret.

Cecilia Knutsson är jurist i grunden, har arbetat sedan 2006 inom Alingsås kommun och är sedan nio år tillbaka förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen.

- Jag är oerhört glad över att få den här möjligheten, det ska bli spännande att ta sig an rollen som stabschef och få arbeta inom Alingsås kommun på ett mer övergripande plan, säger Cecilia Knutsson.

Att vara stabschef innebär ett stort samordningsansvar för arbetet på kommunledningskontoret. Rollen har direkt ansvar för enheten för kansli, upphandling och juridik. Kommunikationschefen och säkerhetschefen rapporterar dessutom till stabschefen.

- Cecilias kompetens och långa erfarenhet från Alingsås kommun blir en ovärderlig tillgång och ett bra komplement till mig som kommer att vara ny på jobbet. På det här viset får vi kontinuitet i arbetet, säger Maria Standar som tillträder som ny kommundirektör samma dag, den 14 januari.

Arbetet med att hitta en ny förvaltningschef till barn- och ungdomsförvaltningen påbörjas omedelbart.

- Det har varit ett privilegium att få arbeta med vår fantastiska för- och grundskola och jag kommer att sakna det dagliga samarbetet med alla kollegor. Därför känns det också så bra att stanna kvar inom organisationen och kunna fortsätta vårt gemensamma arbete att utveckla kommunen fast i en annan roll, avslutar Cecilia Knutsson. 

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • politik och organisation

Regioner

  • Alingsås


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning.