Pressmeddelande -

FixaMinGata – nytt sätt för alingsåsare att rapportera brister i stadsmiljön

Hål i gatan, en trasig gatubelysning eller nedskräpning i parken. Den 10 april sjösätts den nya webbaserade lösningen FixaMinGata som gör att alingsåsarna enkelt ska kunna rapportera in fel och brister i stadsmiljön.

– Syftet med FixaMinGata är att underlätta felrapporteringen för alingsåsarna och göra det enkelt för alingsåsarna att engagera sig och vara delaktiga. De behöver inte ta reda på vem som egentligen ansvarar för underhåll och servicen av den specifika platsen. Systemet tar hand om att skicka rapporten till rätt mottagare, berättar Åke Aronsson, gatuchef i Alingsås kommun.

Hur funderar då FixaMinGata? E-tjänsten startar med att användaren markerar på en karta var problemet är beläget. Systemet placerar då en markör på det aktuella stället och öppnar ett formulär med några enkla frågor om vad för slags problem det gäller, beskrivning av problemet, möjlighet att bifoga bild, kategorisering av problemet mm. Därefter skickas rapporten som ett e-postmeddelande till rätt avdelning i kommunen.

– Från kommunens sida hanteras den inkomna rapporten som andra inkomna ärenden via e-post med skillnaden att rapporterna från FixaMinGata följer samma mönster och utseende vilket underlättar hanteringen, berättar Åke Aronsson.

FixaMinGata drivs av Sambruk, KIVOS och FFKP och är nationell e-tjänst för alla Sveriges kommuner.

Kontakt

Åke Aronsson, gatuchef i Alingsås kommun, tfn: 0322-61 62 42 e-post: ake.aronsson@alingsas.se


Relaterade länkar

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • medborgardialog

Regioner

  • Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.