Pressmeddelande -

Här pendelparkerar du när spårbygget sätter P för P

Alingsås kommun kommer att tillhandahålla 114 nya pendelparkeringar i Estrads parkeringshus fram till nästa sommar. Anledningen är att järnvägsstationen byggs ut för vändspår – och den befintliga pendelparkeringen intill Järnvägsgatan kommer periodvis att vara avstängd.

Utbyggnationen av Alingsås järnvägsstation är i full gång. Något som bland annat innebär att Trafikverket tar pendelparkeringen intill Järnvägsgatan i anspråk. Under vissa perioder kommer parkeringsytorna därför helt eller delvis att vara avstängda.

Initialt ville Trafikverket se en lösning där pendlarna under den aktuella perioden skulle hänvisas till Estrads parkeringshus. Något som skulle fördyra en enskild pendlares månadskostnad med ungefär 900 kronor. Kommunstyrelsen har därför beslutat att ersätta de nuvarande pendelparkeringarna med 114 nya provisoriska, gratis, p-platser i Estrads parkeringshus under tiden för byggnationen.

- Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för såväl pendling som tillhörande parkeringsplatser i Alingsås. Med denna lösning blir det näst intill samma möjligheter som tidigare. Det är viktigt för oss att fortsatt underlätta för våra pendlare och i övrigt bidra till en acceptabel trafiksituation, menar Daniel Filipsson.

Kostnaden för kommunen hoppas kunna lösas i samtal med Trafikverket, och kommundirektör Susanne Wirdemo har nu getts i uppdrag att förhandla om ekonomisk ersättning.
- Vi anser inte att lösningen att lägga kostnaden på enskilda pendlare är rimlig och har goda förhoppningar att Trafikverket ska vara av samma åsikt. Och därför ta ansvaret för ersättning av de minskade antalet pendelparkeringar, menar Susanne Wirdemo.

Ett avtal har skrivits med P-bolaget Alingsås AB, som har hand om parkeringarna i Estrad Arena. Avtalet sträcker sig från 4 september och fram till nästa sommar. Det är också då Trafikverket aviserat att arbetet ska vara färdigt. Skulle bygget dra ut på tiden, eller att Alingsås kommun ser ett behov av att använda platserna i Estrad längre, kan det bli aktuellt med en förlängning av avtalet.
- Vår avsikt är att alla pendlande alingsåsare ska kunna fortsätta pendla som vanligt och vi har nu försäkrat oss om det, menar Filipsson.

Parkeringarna kommer att finnas i parkeringshusets två övre plan, plan 4 och 5, och vanliga pendlingsparkeringsregler kommer att gälla. Det vill säga gratis parkering i högst 24 timmar. Parkeringarna kommer däremot inte undantas av parkeringshusets normala öppettider vilka är kl 05-23 alla dagar.

Kontaktpersoner:

Daniel Filipsson (M)
Kommunalråd, Alingsås
0322-61 61 22

Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.